Google pridal do svojej mobilnej aplikácie máp u?ito?nú funkcionalitu. Ke? ju bude? najbli??ie pou?íva? ako navigáciu, tak ti lep?ie uká?e, kam má? odbo?i?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Malá,  no u?ito?ná zmena integruje slu?bu Street View priamo do prostredia navigácie. Pri zobrazovaní smerov sa zobrazujú malé náh?ady zo Street View, pri?om po ich rozkliknutí sa zvä??ia a zobrazí sa v nich ?ípka. Táto novinka tak bude u?ito?ná najmä pre tých, ktorí idú prvýkrát na nejaké neznáme miesto a zle sa orientujú v názvoch ulíc. Zmenu sme postrehli u? aj na na?ich smartfónoch.

zdroj fotografií: Screenshot / Google Mapy

nenechaj si ujs?
7 trikov v Google Mapách, ktoré by si sa mal ihne? nau?i?

Av?ak, názorné zobrazovanie odbo?iek v Street View má aj jednu ve?kú nevýhodu. Fotografie so ?ípkami sa toti?to za?nú zobrazova? a? po rozkliknutí a nie automaticky. Pokia? by si teda chcel túto funkciu vyu?i? naplno, musel by si po jednom rozklikáva? ka?dý náh?ad. Zatia? to vyzerá tak, ?e novinka je dostupná iba vo verzii máp pre Android. Verzia pre iOS v?ak vä??inou vyzerá rovnako a pravdepodobne sa neskôr dostane aj na ?u. Odteraz sa v dolnej ?asti aplikácie zobrazuje panel s tla?idlom ?Uká?ka?, ktorí mô?u niektorí pova?ova? sa zlý nápad kvôli zaberaniu miesta, no pod?a nás je skôr u?ito?ný a kvôli tejto funkcii sa rozhodne dá tolerova?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.