O tom, ?e Google pracuje na novom opera?nom systéme sa hovorí u? dlh?ie. Teraz máme k dispozícii video, ktoré ukazuje, ako bude vyzera? pou?ívate?ské prostredie v novom OS.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvýkrát sa o novom opera?nom systéme Fuchsia hovorilo u? minulý rok. Novinkou je, ?e nebude be?a? na linuxovom jadre ako Android, ale bude ma? vlastný mikrokernel s názvom Magenta. Ten je licencovaný ako open source, ?o dovo?uje programátorom a vývojárom upravova? kód pod?a vlastných po?iadaviek. Samotné pou?ívate?ské prostredie sa nazýva Armadillo.

google fuchsia
Zdroj fotografie: Screenshot/YoutTube

Pod?a odhadov by tento systém mohol ?asom nahradi? sú?asné, ktoré be?ia na linuxovom jadre, teda aj aktuálne najroz?írenej?í Android. Nie je vylú?ená ani integrácia v zariadeniach Internetu vecí. V podstate sa gigant sna?í, aby ste na v?etkých zariadeniach mali jednotné prostredie, v ktorom by ste sa vedeli hne? orientova?. Na videu ni??ie mô?e? vidie?, ?e prostredie je ve?mi jednoduché a ponúka vertikálne posúvanie kariet. Tie sa nazývajú story a mali by sa na nich zobrazova? posledné aplikácie. Po kliknutí na profil sú k dispozícii rýchle nastavenia. Svoje miesto si tam na?iel aj Google asistent.

Ak by si mal aj ty záujem vyskú?a? si nové prostredie, je k dispozícií aj demo v podobe APK súboru. Sta?í ho jednoducho stiahnu? a nain?talova? aplikáciu do Android zariadenia. Ide v?ak len o zobrazenie pou?ívate?ského prostredia, v ktorom sa mô?e? pohybova?. O novom opera?nom systéme by sme sa mohli dozvedie? ?al?ie informácie u? o tý?de?, kedy sa koná konferencia Google I/O.

Logo nového OS

zdroj fotografie: Arstechnica

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
9%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
73%
Neznášam to
18%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak