E-mailový klient od Google prichádza s ?al?ou u?ito?nou funkciou, ktorá umo?ní jednoduch?ie posielanie pe?azí medzi pou?ívate?mi. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O slu?be Google Wallet si u? mo?no ?osi po?ul. Ide o slu?bu na posielanie pe?azí s podobným zameraním ako napríklad PayPal. Tí, ktorí Google Wallet pou?ívajú, získavajú nové mo?nosti posielania ?Pe?a?enka? od Google je toti? integrovaná aj v najnov?ej verzii aplikácie Gmailu. Pokia? teda pou?ívate? nemá nain?talovanú aplikáciu Google Wallet a nechce sa mu nav?tívi? webovú verziu slu?by, peniaze po novom po?le aj cez Gmail.

zdroj fotografie: Google

Táto funkcia je v?ak zatia? k dispozícii len pre pou?ívate?ov v USA a Spojenom krá?ovstve. Proces je ve?mi jednoduchý. Sta?í otvori? aplikáciu, vytvori? nový email a dotknú? sa tla?idla ?$?. Ak má pou?ívate? vytvorený ú?et na Google Wallet, ?iadne ?al?ie komplikácie ho ne?akajú. Potom u? len zadá príjemcu, sumu a peniaze jednoducho odo?le. Jednoduchý je aj proces príjmu pe?azí.

zdroj fotografie: Google

Nenechaj si ujs?
Google vylep?uje prijímanie príloh v Gmaile!

Ke? príjemcovi príde e-mail s peniazmi, iba vyberie mo?nos? ?Claim Money?. Je ale ve?ká ?koda, ?e slu?ba Google Wallet zatia? nie je u nás dostupná, aj ke? máme k dispozícii naozaj slu?né alternatívy v podobe vy??ie spomenutého PayPalu ?i e?te rýchlej?ích slu?ieb VIAMO.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.