Globálna MIUI ROM bude obsahovať slovenský a český jazyk, nové preklady pre najnovšie zariadenia pripravené

banner-mi5
Ur?ite viete, ?e slávna nadstavba MIUI vychádza v dvoch verziách. MIUI si teda mô?ete stiahnu? v Developer verzii, ktorá je v?dy nabitá novými funkciami, no pou?ívate? nemá zaru?enú stabilitu. Verzia s prívlastkom „Stable“ je ?pi?ková a je vydávaná v dlh?ích ?asových intervaloch, nako?ko implementovanie v?etkých nových funkcií zaberie nejaký ?as.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Fanú?ikovia Xiaomi smartfónov svoj zrak v?dy obracajú na komunitu miuios.cz, ktorá sa venuje prekladom do slovenského, respektíve ?eského jazyka a vyu?íva ako Developer verziu, tak aj Stable verziu nadstavby. Ur?ite ste po?uli u? o probléme s bootloaderom, ktorý komplikoval neoficiálnym komunitám preklad do jazykov danej krajiny. Tento problém sa dal z ?asti eliminova?, no len pri smartfóne Xiaomi Redmi Note 3. ?al?ie znechutenie pri?lo pri implementovaní novej ochrany priamo do kernelu, ktorá skomplikovala úspe?né pou?itie u? hotového prekladu a smartfón sa stále brickol. No na?i prekladatelia sú skvelí a ani táto ochrana ich neodradila od dotiahnutia prekladu do úspe?ného konca. Pote?ili nás teda správou, ktorá oznamuje, ?e preklad je k dispozícii pre ?al?ie 4 smartfóny, presnej?ie sa jedná o Xiaomi Redmi 3, najnov?í tablet MiPad 2, elegantný Mi4s a pre top smartfón strednej triedy, Xiaomi Redmi Note 3 Pro.

Xiaomi Mi5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

 
xiaomi-mi5-recenzia (21)

?ínska verzia MIUI na Xiaomi Mi5

Bohu?ia?, stále je nutné odomknú? spomínaný bootloader a nain?talova? TWRP recovery. Pre u?ívate?a, ktorý nie je zdatný v oblasti flashovania, to mô?e by? ve?mi problematický postup. Tu na scénu prichádza druhá skvelá správa. Oficiálne zastúpenie Xiaomi kontaktovalo hlavných prekladate?ov a oznámilo im, ?e aj bez ich súhlasu implementujú preklad do ich Global ROM verzie MIUI. Aby nevznikali rôzne nepodarené preklady, MIUI CZ-SK sa rozhodlo, ?e poskytnú ich dokonalý preklad. Pre menej zdatných ú?ívate?ov to znamená , ?e budú môc? vyu?íva? preklad bez nutnosti odomykania bootloaderu a ostatných povinností okolo tejto operácie. Aktualizácie na nov?ie verzie prebiehajú cez OTA. Jediným problémom je trochu dlh?ia doba vydania Global verzie. Vzh?adom na fakt, ?e Global verzia nie je dostupná pre v?etky smartfóny, prekladatelia sa rozhodli, ?e aj na?alej budú naplno vydáva? aktualizácie na tý?dennej báze. Ak ste zdatný programátor, aj vy mô?ete pomôc? k ?o najlep?iemu prekladu. Zdrojový kód pre ?eskú ROM nájdete na tomto odkaze a slovenská ROM je k dispozícii tu.

Najnov?iu verziu SK/CZ ROM pre svoj Xiaomi smartfón nájdete na tomto odkaze

Zdroj: Miuios.cz

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]