banner-axon-7V?etkým je nám sná? jasné, ?o presne znamená pre Samsung budúcoro?ný model Galaxy S8. O?akávania sú nesmierne, no zárove? bude pre giganta ve?mi ?a?ké získa? si spä? stratené sympatie pou?ívate?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?oraz ?astej?ie informácie v?ak nazna?ujú, ?e v prípade tohto smartfónu sa o kompromisy nebude treba bá?. Vieme o mo?nom pou?ití bezrámikového displeja, Harman Kardon stereo reproduktoroch a napríklad aj o implementácii optického skenera odtla?kov prstov, ktorého umiestnenie bude situované na zadnej strane. Dizajn S8-?ky sa teda radikálne zmení a tradi?ného hardvérového domovského tla?idla sa nadobro zbavíme. Zo ?slávneho? modelu Note 7 si má ?al?í high-end tie? prebra? skener o?nej dúhovky.

samsung-galaxy-s8-concept-8

zdroj fotografie: Phonearena

TIP: Pou?itie optického skenera odtla?kov prstov pre Samsung Galaxy S8 je na spadnutie

Ten si miesto nájde niekde v okolí predného selfie fotoaparátu a ponúkne opä? o nie?o pokro?ilej?ie zabezpe?enie zariadenia. O umiestnení sníma?a odtla?kov prstov sa vedú dlhé diskusie na fórach, nako?ko jedna skupina pou?ívate?ov vä??mi uprednost?uje skener na prednej strane, zatia? ?o druhá skupina nedá dopusti? na sníma? odtla?kov prstov v zadnej ?asti, vä??inou pod hlavným fotoaparátom. Do predstavenia, ktoré sa má uskuto?ni? na MWC 2017 v Barcelone v?ak e?te zostáva slu?né mno?stvo tý?d?ov, a tak o podrobnej?ie informácie ur?ite nebude núdza.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
44%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
24%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
4%
Neznášam to
4%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]