Gadgety z Číny #75: Výber lacných dronov

banner-honor-8Rozmach dronov je posledné roky skuto?ne vidite?ný a na stúpajúcu tendenciu tohto odvetvia priemyslu reagujú aj ?ínski výrobcovia. Tí sa sna?ia prinies? vynikajúce drony za ove?a ni??ie ceny ne? v prípade zna?kových, ktoré stoja rádovo nieko?ko stoviek a? tisíce eur. My sme v?ak za?li ?alej a na?li sme drony, ktoré sú e?te dostupnej?ie a ich cena niekedy nepresahuje ani hranicu 10 ?. Veríme, ?e sa vám ná? ?al?í ?peciálny diel Gadgetov z ?íny bude pá?i?.  

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Eachine H8 Mini

Cena: 9,07 ?

Prvý dron vo výbere je jedine?ný hlavne svojimi kompaktnými rozmermi. Doká?ete ho chyti? aj do dlane a poslú?i skôr za?iato?níkom, ktorí sa sna?ia prís? na chu? lietaniu s dronmi. Na kon?trukcii nájdeme aj LED svetlá pre lep?iu orientáciu a 6-osý gyroskop dodáva potrebnú stabilitu. Doba letu je pribli?ne 5-7 minút, pri?om opätovné dobitie 150 mAh batérie trvá 45 minút. ?ere?ni?kou na torte je funkcia, pri ktorej sta?í len zatla?i? tla?idlo a dron sa automaticky vráti naspä?.

Kúpi? v Banggood.com

Eachine E5C

Cena: 29,94 ?

Po stránke ?pecifikácií sa posunieme o kúsok vy??ie a ?aká na nás u? o nie?o profesionálnej?í dron. Svojimi rozmermi je ove?a vä??í, no je aj nabitý zaujímavými funkciami. Celý dron vá?i 100 g, doká?e lieta? 7 minút a 6-osý gyroskop zaru?í stabilitu. Vylep?ením oproti prvému je prítomnos? kamery, no, bohu?ia?, len s 2 MPx rozlí?ením a podporou HD videa.

Kúpi? v Banggood.com

JJRC H20 Nano

Cena: 9,52 ?

Drony majú naozaj rôzne podoby, pri?om ka?dý má svoje výhody, ale aj nevýhody. Tretí gadget je hexakoptérou, ?i?e má 6 samostatných motorov s vrtu?ami. Opä? sa zmestí do dlane v?aka svojim kompaktným rozmerom a jedná sa skôr o amatérsku hra?ku, ktorá mô?e výborne poslú?i? pri za?iatkoch lietania. Doba lietania je odhadovaná na 5-7 minút a podporovaná je aj funkcia, ktorá jedným stla?ením tla?idla vráti dron naspä?. Maximálna vzdialenos? od ovláda?a je 30 m.

Kúpi? v Banggood.com

JJRC H30C

Cena: 18,14 ?

?tvrtý dron ponúka zaujímavé kon?truk?né spracovanie. V strede akejsi gule sa nachádza objektív 2 MPx kamery s podporou záznamu HD videa. Kompaktnos? je u? samozrejmos?ou a zvy?né vlastnosti sú takmer na chlp rovnaké ako v prípade vy??ie spomínaných modelov.

Kúpi? v Banggood.com

Syma X9

Cena: 30,79 ?

Na záver dne?ného ?peciálneho dielu sme na?li jednu ozajstnú ??pecialitku?. Jedná sa o klasický dron so 4 vrtu?ami, no na spodku kon?trukcie sa nachádzajú aj 4 kolesá, ?i?e sa mô?ete pohybova? aj na zemi. Jednoduchým prepnutím re?imu pristanete a mô?ete za?a? vyu?íva? pohon kolies. Doba prevádzky je 6 minút, a to v?aka 600 mAh batérie. V?aka rádiovej technológii je mo?né s týmto dronom lieta? aj vo vnútri.

Kúpi? v Banggood.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
13%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
4%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]