Gadgety z Číny #50

banner-mi5
Áno, je to tak. Ob?úbený seriál Gadgety z ?íny dospel u? do svojho jubilejného 50. dielu. Na po?es? tejto slávnostnej udalosti, ktorá pre nás znamená ve?mi ve?a, nako?ko vidíme ú?asné ohlasy na na?e výbery gadgetov, sme sa rozhodli, ?e dnes vám uká?eme 5 ?pi?kových gadgetov z ?ínskeho „sveta“ s jedným bonusovým gadgetom. Taktie? si mô?ete v?imnú? nový náh?adový obrázok, ktorý bude odteraz reprezentova? nov?ie diely tejto ob?úbenej rubriky.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Inteligentné prasiatko na mince (13,01 ?)

Ur?ite mnohí z vás radi zbierali v detstve mince do malého prasiatka. Nie je ?iadnou hanbou tejto tradícii pod?ahnú? aj v dospelosti a skvelým doplnkom je ozajstné smart prasiatko, ktoré doká?e po?íta? vhodené mince. Na malom, 1,7-palcovom displeji uvidíte presnú sumu, ktorá je ulo?ená vo vnútri. Tento gadget je k dispozícii sa priaznivých 13 ? priamo z EU skladu, ?o znamená dodanie do jedného tý?d?a.

Kúpi? v DX.com

Zna?kový USB Type-C kábel od spolo?nosti BlitzWolf (6,34 ?)

 

Opä? tu máme kábel s novým konektorom USB Type-C. Tento je kvalitou na tej najvy??ej mo?nej úrovni a pre budúcich majite?ov prinesie skvelé nabíjacie parametre. Kábel podporuje prúd a? 2,4 A a je vhodný pre najnov?ie modely smartfónov svetových gigantov. Bohu?ia?, momentálne prebieha predpredaj, ktorý potrvá a? do 12. apríla.

Kúpi? v Bangood.com

Vreckový ?alekoh?ad (9,51 ?)

Ná? tretí gadget v poradí je vhodný predov?etkým pre turistov a cestovate?ov. Prenosný ?alekoh?ad mô?e naplno nahradi? ten ve?ký, ktorý je v?dy ?a?ké nosi? so sebou. Ak sa pozrieme na ?pecifikácie, vidíme, ?e tento ?alekoh?ad je schopný a? 15 násobného priblí?enia a so skvelou cenou o kúpe nie je ?iadnej debaty.

Kúpi? v DX.com

Vodotesný batoh (4,96 ?)

Aj ná? ?al?í gadget bude vhodný pre nad?encov rekrea?nej turistiky. Pri výstupoch na skalnaté hory ?i pri prechode cez rôzne rieky sa v?dy hodí vodeodolný batoh. V na?om prípade sa jedná o ve?mi vydarený batoh, ktorý pojme a? 2 L a je k dispozícii v 3 farbách.

Kúpi? v DX.com

Drevená klávesnica a my? (35,90 ?)

Pou?ívate?ov h?adajúcich nový doplnok na po?íta?ový stolík mô?e zauja? aj set klávesnice a my?i z pravého dreva. Obe zariadenia sú bezdrôtové a v balení nájdete aj batérie. Cena je síce vy??ia, no za kvalitu a krásu sa predsa platí, no nie?

Kúpi? v Bangood.com

Bonus
Nová Xiaomi Powerbanka s kapacitou 10 000 mAh (35 ?)

xiaomi-power-bank-pro-10k-nahlad
Ako sme s?úbili vy??ie, pripravili sme si pre vás aj jeden bonusový gadget. Re? bude o novej nadupanej powerbanke od Xiaomi, ktorá ponúka plne dostato?nú kapacitu 10 000 mAh. Opä? sme sa do?kali krásnej hliníkovej kon?trukcie, ktorá ponúka hrúbku len 12,88 mm. Novinkou je pou?itie konektora USB Type-C s výstupným výkonom 18 W. Power banka podporuje nabíjanie s výstupmi  5V / 2A, 9V / 2A a 12V / 1,5A. Samozrejmos?ou je skvelá cena, ktorá sa pohybuje v e-shope iBuygou.com na úrovni 35 ?.

Kúpi? v iBuygou.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]