Gadgety z Číny #1

Vitajte v prvom dieli na?ej novej rubriky – Gadgety z ?íny. 

[/blockquote]

Som rád, ?e ste si otvorili úvodný ?lánok na?ej novej rubriky – Gadgety z ?íny, v ktorom sa budeme venova? lacným technologickým vychytávkam, príslu?enstvu k smartfónom a ostatným „blbosti?kám“, ktoré nájdete vä??inou iba v ?ínskych e-shopoch. Ka?dú sobotu prinesiem ?lánok s piatimi lacnými produktami, pri?om v popise nájdete aj cenu, aj odkaz na nami overený e-shop, kde budete môc? gadgety zakúpi?.

?Google? Cardboard (2,54 ?)


Google minulý rok predstavil zariadenie, teda vlastne „krabicu“ na mobil, ktorá umo?ní ?udom vstúpi? do virtuálnej reality, sta?í si len stiahnu? aplikáciu Cardboard. Google toto zariadenie nepredáva, no o masívnu distribúciu sa postarali práve ?ínske eshopy, kde tieto cardboardy sú medzi najpredávanej?ími produktami. Za cenu necelých troch eur získate podobný zá?itok ako pri Oculus Rift, ktorý stojí stovky eur.

Kúpi? v Tinydeal.com

Android postavi?ka (2,91 ?)


Vec, ktorá nesmie chýba? u ?iadneho fanú?ika Androidu – postavi?ka maskota tohto systému. Má rozmery 7x5x8 cm a doká?e hýba? rukami. Mô?te si ho vystavi? doma na poli?ku a chyta? na neho prach, to je jeho jediné praktické vyu?itie.

Kúpi? v Tinydeal.com

Bezdrôtový ovláda? kamery (1,63 ?)

 

U? nikdy nemusíte spú??a? ?asova? fotoaparátu a rýchlo uteka?, aby ste sa stihli naprata? do fotky, ste zachránený, iba za cenu 1,63?. Sta?í si nain?talova? príslu?nú aplikáciu a stla?ením tla?idla sa ihne? mô?ete odfoti?. Tento ovláda? sa hodí aj pre selfie maniakov s ty?kami.

Kúpi? v Tinydeal.com

OTG kábel (0,71 ?)

Potrebujete si pozrie?, skopírova? na USB klú?i mimo domu, mimo PC? Sta?í vám OTG kábel, ktorý zasuniete do telefónu a z druhej strany pripojíte USB k?ú?. Okrem tohto káblu potrebujete telefón, ktorý OTG funkciu podporuje a aplikáciu na prácu so súbormi. Bohu?ia?, nemô?ete pracova? s externým diskom, lebo ten potrebuje viac prúdu ako mô?e mobil poskytnú?.

Kúpi? v Tinydeal.com

MP3 prehráva? (1,85 ?)

 

Kde sú tie ?asy, ke? MP3 prehráva? stál tisíc korún, teraz si kúpite MP3 prehráva? s dizajnom pripomínajúcim iPod Shuffle iba za 1,84 ?. Mô?ete si do? vlo?i? a? 32 GB MicroSD kartu a nabíja sa cez Mini USB. Za túto cenu nemô?ete v?ak o?akáva? zázraky a balenie neobsahuje ?iadne príslu?enstvo.

Kúpi? v Tinydeal.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Ľubomír Koprla
Som vysokoškolský študent informatiky .Zaujímam sa o najnovšie technologické vychytávky. Medzi moje záľuby patrí prehliadanie gadgetov na čínskych eshopoch a fotografovanie. Moja najobľúbenejša čísnka značka je Xiaomi. Momentálne používam americko-čínsky mobil Motorola Moto G