Najvä??ia sociálna sie? sveta, Facebook, sa zas raz rozhodla ?vylep?i?? svoju mobilnú aplikáciu. Posledné zmeny sú v?ak viac na ?kodu ako na ú?itok. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jeho rozhodnutia sa v posledných mesiacoch zdajú by? dos? sebecké bez oh?adu na názor pou?ívate?ov. ?oskoro sa mô?e? ?te?i?? na otravné reklamy v populárnej chatovacej aplikácií Messenger. Akoby toho nebolo dos?, Facebook upravil aj spôsob prehrávania videí vo svojej aplikácií pre smartfóny. Po najnov?ích zmenách sa bude pri prezeraní prehráva? zvuk videí automaticky v?dy, ke? na ne pou?ívate? natrafí.

zdroj fotografie: Digital Trends

Pod?a tvrdení spolo?nosti nebudú zvuky videí preru?ova? prehrávanie hudby z akéhoko?vek iného zdroja, ?ím nechce by? Facebook vo?i pou?ívate?om nepriate?ský. Ak v?ak nechá pou?ívate? zapnuté zvuky na svojom smartfóne, prezeranie noviniek v aplikácií sa mô?e sta? poriadne otravnou ?innos?ou. Na to mô?u doplati? najmä ni? netu?iaci pou?ívatelia, ktorí si budú prezera? sociálnu sie? po?as zasadnutia alebo v ?kole. Dan Rose v?ak tvrdí, ?e nová funkcia sa mô?e ?asom pou?ívate?om dokonca zapá?i?, preto?e aj automatické prehrávanie videí bolo nedávno novinkou. Teraz je ale táto funkcia celkom ob?úbená.

zdroj fotografie: TheVerge

Nenechaj si ujs?
V?etky informácie, ktoré o tebe zbiera Facebook

Dobrou správou je, ?e sa automatické prehrávanie zvuku videí dá vypnú? v nastaveniach aplikácie. Gigant v posledných rokoch pre?iel výraznými zmenami a momentálne sa zameriava najmä na video obsah, ?ím chce zrejme zmeni? primárny ú?el svojej aplikácie. Nová funkcia automatického prehrávania videí spolu so zvukom má zmeni? spôsob, ako budú zákazníci aplikáciu vníma?. Facebook by mal rozhodne viac po?úva? priania tých, ktorí z neho spravili najvä??ieho giganta vo svete sociálnych sietí. Zdá sa v?ak, ?e robí pravý opak. Svoj názor nám pokojne napí? do komentára.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
75%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]