Exynos 8895 má byť nová beštia od Samsungu s taktom až 4 GHz!

banner-note-7
Samsung je okrem popredného výrobcu smartfónov aj ve?ký dodávate? polovodi?ových sú?iastok. Procesory Exynos, ako aj ich pamäte nájdeme nielen vo vlastných zariadeniach tohoto kórejského giganta. Boj o najvýkonnej?í ?ip pokra?uje a Samsung opä? tasí zbrane proti Qualcommu.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Spolo?nos? Samsung pravdepodobne za?ala testova? nový mobilný procesor Exynos 8895, ktorý by mal by? ve?kým krokom vpred v oblasti mobilných procesorov. Kým jeho predchodcovia Exynos 7420 a Exynos 8890, ktorý bol pou?itý v Galaxy Note 7, boli oba zalo?ené na 14 nm výrobnom procese, nový Exynos 8895 by mal otvori? bránu do novej éry výroby 10 nm technológiou. Spolu s najnov?ím MediaTek Helio X30 sa mohli zaradi? medzi prvé ?ipsety s najmodernej?ím výrobným procesom.

Samsung Galaxy Note 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

antutu-note-7

Galaxy Note 7 v AnTuTu

Výsledok pou?itia 10 nm výrobného procesu by sa mal priaznivo odzrkadli? na výkone, ktorý by mal vzrás?, a tie? hlavne na spotrebe energie, ktorá by mala ís? drasticky dole. Samsung sa podarilo zmeni? aj maximálny takt jadier. Zdroj uvádza, ?e v konfigurácii big.LITTLE dosiahli výkonnej?ie jadrá frekvenciu neuverite?ných 4 GHz, a slab?ie Cortex A-53 jadrá sa zastavili na 2,7 GHz. To je pribli?ne 30% nárast oproti Exynos 8890, ktorý bol v testoch taktovaný na maximálnej frekvencii 3 GHz. Samozrejme, jednalo sa o test, ?i?e pravdepodobne ide o maximálne frekvencie, na ktorých je procesor schopný pracova?. To znamená, ?e z výrobnej linky nedostaneme zariadenie osadené 8895-kou s takýmto taktom. Samozrejme, ako demon?trácia, ?oho je 10 nm výrobný proces schopný, je to dobrá uká?ka.

Exynos_8895

Pri takýchto frekvenciách sa v?ak naskytá otázka, ako je to so spotrebou a produkciou tepla. U? v minulosti sme sa mohli stretnú? s problémom prehrievania pri procesore Snapdragon 810 od Qualcommu. A s narastajúcim výkonom je neustále ve?ký problém udr?a? teplotu a spotrebu procesora na pou?ite?nej úrovni. Nový Exynos 8895 by si mal v tomto po?ína? ve?mi dobre. Podla zdroja má ekvivalentnú spotrebu ako budúca generácia Snapdragon 830 procesorov pri 3,6 GHz. Ak sa táto informácia potvrdí, Exynos 8895 bude ma? ve?ký potenciál nájs? si miesto v budúcich vlajkových lodiach nielen z dielne Samsungu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
70%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.