Svet telefónov je skuto?ne rozmanitý a pre zákazníkov si pripravujú výrobcovia rôzne modely. Pre tých najbohat?ích sú k dispozícii aj exkluzívne a hlavne hrie?ne drahé telefóny. Do tejto kategórie tie? spadá Vertu Cobra Limited Edition, ktoré sa po dvoch rokoch znova vracia na svet.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V?etky telefóny z dielne spolo?nosti Vertu si svoj domov na?li len u tých najbohat?ích zákazníkov. Ich prevedenie je v skutku jedine?né a materiály vyu?ité pri výrobe nenájdeme ani v tom najdrah?om, be?ne dostupnom prémiovom smartfóne. Vertu Cobra Limited Edition sa nad ostatné zariadenia nevyvy?uje jedine?ným hardvérom, no predov?etkým extravagantnou kobrou zlo?enou zo 439 rubínov.

Vertu Cobra Limited Editionzdroj fotografie: Vertu

Tento had obopína telo telefónu a aby nebolo tých drahých kamienkov málo, tak mu výrobca pridal aj smaragdové o?i. Aj ke? sa dizajn toho jedine?ného modelu nemusí pá?i? ka?dému, tak vedz, ?e svojich nových majite?ov si toto Vertu na?lo ve?mi rýchlo. Limitovaná edícia je v?ak obmedzená a v roku 2016 bolo vyrobených iba 8 takýchto smartfónov.

Vertu Cobra Limited Editionzdroj fotografie: Vertu

Nenechaj si ujs?
Za ceny týchto 7 najluxusnej?ích smartfónov na svete by si si pokojne kúpil aj nové auto ?i dom!

Cena ka?dého kusu prevy?uje 320 000 ? a celkovo tak za ne výrobca inkasoval viac ako 2,5 milióna eur. Áno, mô?no sa teraz chytá? za hlavu a nechce sa ti veri?, ?e si niekto takýto telefón mô?e kúpi?, no o záujemcov núdza ur?ite nie je. Preto Vertu priviedlo túto limitovanú edíciu spä? do svojej ponuky.

Vertu Cobra Limited Editionzdroj fotografie: Vertu

Spolo?nos? si ve?mi vá?i ka?dého jedného zákazníka. Novým majite?om preto Vertu doru?uje ich jedine?ný telefón rovno helikoptérou. Sú síce symbolom luxusu, no pod ich prekrásnou kon?trukciou sa neskrýva ten najvýkonnej?í hardvér. Na tom v?ak mnohým bohá?om nezále?í. Na svoje tu?né bankové konto mô?u okolie upozorni? aj takýmto ojedinelým tla?idlovým telefónom s poriadnou kopou drahokamov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
33%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]