Pod?a najnov?ích správ sa Európou ?íri obrovský ransomvér. Tento ?kodlivý vírus napadne po?íta?, v ktorom zablokuje prístup k súborom a za?ifruje dáta. Dohady tvrdia, ?e pochádza z Ruska.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nový ransomvér zasiahol najmä Ukrajinu. ?kody hlásia okrem podnikov aj Ukrajinská centrálna banka, ?tátny telekomunika?ný systém, metro ?i dokonca letisko Boryspil v Kyjeve. Dodávate? elektrickej energie Ukrenego bol ?al?ím cie?om, ktorého systémy napadol vírus. Hovorca spolo?nosti ale prehlásil, ?e dodávanie elektrickej energie nebolo útokom ovplyvnené. Vírus dokonca ovplyvnil operácie v jadrovej elektrárni ?ernoby?, ktorá v dôsledku útoku pre?la na manuálne monitorovanie ?iarenia. Okrem podnikov a in?titúcií boli postihnuté aj zariadenia, ako sú terminály v predajniach ?i bankomaty.

Okrem Ukrajiny taktie? hlásia ?kody systém dánskej námornej spolo?nosti Maersk, ?i ruská logistická spolo?nos? Damco a ropná spolo?nos? Rosneft. Pod?a ?al?ích správ sa vírus objavil aj v USA. Tam okrem viacerých in?titúcií postihol aj farmaceutickú spolo?nos? Merck a advokátske kancelárie DLA Piper. Identifikáciu vírusu si pripísal na svoje konto Kaspersky Lab.


Ten ho identifikoval ako vírus  Petrwrap, ktorý patrí pod ransomvér Petya. Po infikovaní za?ifruje ka?dý po?íta? súkromným k?ú?om, ?ím ho robí nepou?ite?ným, a? kým systém nie je de?ifrovaný po zaplatení ?výkupného?. Prvotná identifikácia prebehla u? v marci a predpokladá sa, ?e infikuje po?íta?e u? nejakú dobu. Pod?a nedávneho prieskumu VirusTotal sa istilo, ?e iba 4 z 61 antivírusových programov doká?e úspe?ne detegova? tento ransomvér. Mali by sa bá? aj podniky, ?i dokonca obyvatelia na Slovensku?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
33%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.