Dne?ok jednozna?ne patrí otcovi najvyu?ívanej?ieho opera?ného systému sveta, Andymu Rubinovi. Ten síce má zarobené peniaze na nieko?ko ?ivotov dopredu a ako sám prehlásil, mohol by len bezcie?ne cestova? po svete a u?íva? si bezstarostného ?ivota, no to on nechce. Jeho cie?om je prinavráti? do technológií vá?e?, ktorú z nich cíti? ?oraz menej.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Presne z tohto dôvodu sa pustil do behu na dlhú tra? a zalo?il spolo?nos?, o ktorej bude? s ve?kou pravdepodobnos?ou po?u? ?oraz ?astej?ie. Pre istotu si teda dobre zapamätaj jej názov – Essential, ?o by sa vo?ne dalo prelo?i? sloví?kom nevyhnutný. Presne taký bol toti?to príchod tejto spolo?nosti. Tá odhalila okrem svojho prvého smartfónu s bezrámikovým displejom aj doposia? najzaujímavej?ieho domáceho inteligentného asistenta. Ten nesie jednoduchý názov Essential Home a jeho najvä??ím lákadlom je jednoduchý, no poriadne lákavý dizajn.

zdroj fotografie: Essential

Ka?dý moderne zariadený príbytok by spolu s týmto ?ikovným pomocníkom a dizajnérskym doplnkom v jednom vyzeral e?te lep?ie, ako kedyko?vek predtým. Navy?e by bol aj omnoho inteligentnej?í. Essential Home zvládne v?etko to, ?o konkurencia od Googlu ?i Amazonu, pri?om k tomu pridáva e?te ?o-to navy?e. Be?a? bude na vlastnom opera?nom systéme, ktorý dostal názov Ambient OS.

zdroj fotografie: Essential

Nenechaj si ujs?
Stvorite? Androidu predstavil Essential: Bezrámikový smartfón nabitý ú?asnými technológiami

Nesmierne cenená je zvý?ená bezpe?nos? tohto prístroja, ktorý neukladá takmer ?iadne osobné údaje na vzdialené cloudové úlo?iská. V?etky toti?to skladuje lokálne a ak si teda potrpí? na súkromie, zo v?etkých inteligentných asistentov je tento pre teba najvhodnej?í. Nane??astie v?ak jeho cena a dostupnos? zatia? známa nie je, rovnako ako bli??ie detaily. Domáci asistent Essential Home je aktuálne vo fáze vývoja a pre viac detailov si budeme musie? e?te nejaký ten ?as po?ka?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]