CEO Tesly sa nedávno zi?iel s akcionármi na zasadnutí, kde mali hlasova? o zverejnení mien v predstavenstve spolo?nosti. Zverejnenie by malo za následok ka?doro?né vo?by nových riadite?ov, no pod?a výsledkov hlasovania ostane predstavenstvo v doteraj?om zabehnutom systéme. Na tomto stretnutí tie? Elon Musk prezradil aj nové informácie oh?adne o?akávanej Tesly Model Y. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvé správy o Modeli Y sa objavili e?te v októbri 2015, ktoré Musk napísal na svoj Twitter. Vtedy na krátky ?as dokonca zverejnil informácie o ?al?om elektromobile spolo?nosti. Odvtedy sme v?ak o tomto elektrickom SUV príli? mnoho nepo?uli, nako?ko sa spolo?nos? zamerala na predstavenie Modelu X a vývoj Modelu 3. To sa v?ak teraz mení, nako?ko samotný Musk prezradil ?al?ie vlastnosti, ktoré mô?eme od novinky o?akáva?.

Tesla Model Y konceptzdroj fotografie: Screenshot/Car New/YouTube

Nenechaj si ujs?
Tesle sa práve podarilo zdvojnásobi? ?ivotnos? svojich batérií! Nieko?ko rokov predtým, ako plánovali

Príchod je stanovený na rok 2019 a má ís? o SUV, ktoré bude men?ie ako Model X, no zárove? prekoná rozmery Modelu 3. Pod?a Muskových tvrdení bude Model Y omnoho jednoduch?ím elektromobilom. To sa týka najmä mno?stva káblov, ktoré sa v ?om budú nachádza?. Bude ich podstatne menej ako v doteraj?ích modeloch spolo?nosti, nako?ko tá u? teraz upú??a od doteraj?ieho elektrického systému s 12 V batériou.

model y

Najnov?ia uniknutá fotografia

zdroj fotografie: Screenshot/AutoTimes/YouTube

Predo?lé ?pekulácie hovorili o tom, ?e táto novinka bude ma? kvôli úsporným opatreniam firmy základy v Modeli 3. Opak je v?ak pravdou a CEO nakoniec potvrdil, ?e Model Y bude postavený na zbrusu novej platforme. ?Existuje nieko?ko výrobných mo?ností, v?aka ktorým mô?eme postavi? elektromobil tak, ako to doteraz nebolo pri ?iadnom inom.? Aj tieto slová nazna?ujú, ?e Model Y bude skuto?ne prelomovým SUV vo svete elektrických áut. Te?í? sa?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
20%
Mám to
60%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]