Herné ?túdio EA ukázalo na konferencii E3 novú hru pod názvom The Way Out. Je navrhnutá tak, aby si si ju mohol spolo?ne zahra? s kamo?om pred jednou rozdelenou obrazovkou.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Josef Fares, herný spisovate? a re?isér, oznámil na pódiu tla?ovej konferencie E3 nový herný titul, na ktorom spolo?ne s herným ?túdiom EA spolupracuje. Hra pod názvom The Way Out bude kooperácia, ktorá v sebe ukrýva príbeh z prostredia väznice a tvojou úlohou bude, samozrejme, utiec?. No sám na to nebude? sta?i?. Hra je toti? navrhnutá tak, aby si ju mohol hra? spolo?ne s kamo?om online alebo pred obrazovkou. Tá bude rozdelená na dve polovice a ka?dý hrá? ovládne nezávisle svoj herný charakter.


zdroj fotogrfie : EA

?Chcel som urobi? ?al?iu hru, ktorá posunie hranicu toho, ako rozpráva? príbehy v hrách bez kompromisov,? Josef Fares


zdroj fotografie : EA

Hlavnými hrdinami príbehu sú Vincent a Leo. Obaja hrá?i budú sú?asne spoznáva? príbehy svojich hrdinov, ktoré sa spoja v jeden ve?ký útek z väznice. Zatia? ?o jeden hrá? bude ovláda? Lea pri splnení ur?itej úlohy, druhý mô?e napríklad v tej istej chvíli sledova? príbehovú ?cut? scénu Vincenta. Koniec koncov, ak chcú hrá?i uspie?, budú musie? nutne spolupracova?.

V hre bude mo?né ka?dú úlohu splni? rôznym spôsobom, z ?oho vyplýva, ?e hrá?i budú nútení taktizova?. Tvorcovia tak s?ubujú napínavú atmosféru plnú akcie, skúmania, jazdy a prekvapivých záverov. Hra by sa mala k hrá?om dosta? za?iatkom roka 2018. ?o povie?, zahral by si si túto zaujímavú novinku?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.