U? takmer ?es? rokov dozadu celý svet so zatajeným dychom sledoval hrôzostra?né následky zemetrasenia v japonskom Tóhoku. Potom, ako tektonické dosky narazili do seba, vzniklo ni?ivé tsunami, ktoré miestami dosahovalo vý?ku 10 metrov. Najvä??ie obavy v?ak nespôsobili prírodné ?ivly, ale únik radiácie z poni?enej jadrovej elektrárne Fuku?ima I.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tá spôsobuje problémy a? dodnes, pri?om sa ju viaceré svetové krajiny spolo?nými silami pokú?ajú zlikvidova? a zní?i? tak jej dopad na okolité ?ivotné prostredie. Okrem ?udí sa v tomto tíme nachádzali viaceré roboty, ktoré mali pomôc? pri vypátraní prí?in únikov vysokých hodnôt radiácie. Tokyo Electric Power Company (TEPCO) týchto robotov vyvinula práve pre pou?itie v podobných, pre ?loveka nebezpe?ných situáciach. Nane??astie, len za posledný tý?de? dvojica robotov pri plnení svojej misie zlyhala, a to len zopár metrov pred svojim cie?om.

Aby toho nebolo málo, prí?ina ich neúspechov nie je známa. S najvä??ou pravdepodobnos?ou v?ak do?lo k poruche kvôli vysokej radiácii, ktorá zabránila ich ?al?iemu postupu. Tá dosahovala v mieste poruchy a? 650 Sievertov, pri?om ?lovek znesie bez trvalých následkov len 0,5 Sievertu. Pod?a oficiálne zverejnených ?ísiel tak jadrová elektráre? Fuku?ima I zastavila u? siedmeho robota pri plnení niektorej z misií. Zárove? sa tak zna?ne vz?a?uje kone?ný úspech, ktorým je vyradenie v?etkých jadrových reaktorov z prevádzky. Do dne?ného d?a sú toti?to stále aktívne a? tri. Spolo?nos? TEPCO v?ak v?etkých ubezpe?uje, ?e namerané hodnoty radiácie mimo elektráre? nie sú pre ?loveka a ?ivotné prostredie nebezpe?né.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]