Po?íta?ové hry majú ?iroký zástup svojich skalných fanú?ikov, ktorí si za tie roky hrania vybrali spomedzi v?etkých svojho ?krá?a?. Doposia? ním bola Dota 2, ktorú len nedávno zosadili z trónu. Na Steame ho medzi najhranej?ími toti? nahradila hra PlayerUnknown?s Battlegrounds, ktorú sú?asne hralo státisíce hrá?ov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O hre PlayerUnknown?s Battlegrounds si sa u? mohol na na?om webe do?íta?. Teraz v?ak táto nadupaná hra dosiahla obrovský mí?nik, ke? v rebrí?ku najhranej?ích prekonala mnohými milovanú Dotu 2. Stalo sa tak presne vo v?eraj?ích hodinách, ke? sa do hrania zapojilo viac ako 870 000 hrá?ov sú?asne, pri?om Dota 2 hostila o necelých 40 000 hrá?ov menej. Podstata PlayerUnknown?s Battlegrounds spo?íva vo vysadení hrá?ov pomocou padákov na obrovskú mapu, kde bojujú o pre?itie. H?adajú a zbierajú zbrane, ktorými sa ?postarajú? o súperov a ako to vä??inou býva, posledný zví?azí.

Nenechaj si ujs?
Táto hra je ?aleko lep?ia ako hocijaké Call of Duty ?i Battlefield. Nebude? vedie? od nej odtrhnú? o?i

?túdio Bluehole Studios s touto prepracovanou hrou ?ne úspechy u? o marca tohto roka, kedy bola prvýkrát sprístupnená v Steame. K ve?kému prelomu sa v?ak schy?ovalo u? v júli, kedy v zozname tých najhranej?ích obsadila 4. miesto. Aj ke? sa mnohí z tohto mí?nika rozhodne te?ili, úspech sa neobi?iel bez následkov. Herné servery sa toti? zrútili.

Napriek tomu v?ak majú vývojári tejto hry, ktorí na nej mimochodom e?te stále pracujú, viac ako 870 tisíc dôvodov na rados?. Predpokladá sa, ?e popularita nového, ?chví?kového? lídra na Steame bude stále rás? a znova sa tak ?oskoro mô?e ocitnú? na vrchole rebrí?ka. Hráva? PlayerUnknown?s Battlegrounds?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
71%
Neznášam to
14%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]