Ur?ite si aj ty spomína? na svoje za?iatky vo svete hier. U ka?dého správneho hrá?a pred rokmi rozhodne nechýbal legendárny Doom. Tento herný titul je pova?ovaný za jednu z najpopulárnej?ích hier vôbec. Jej predstavenie prebehlo pred 24 rokmi. Ani po tak dlhej dobe sa na Doom nezabudlo a mnohí zru?ní programátori upravujú zdrojový kód tejto hry, aby ju bolo mo?né hra? na rôznych zariadeniach.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hra bola predstavená v roku 1993 ?túdiom id Software. Pred 24 rokmi boli hardvérové komponenty podstatne skromnej?ie a na spustenie Doomu sta?ilo vlastni? procesor s taktom 66 MHz, opera?nú pamä? RAM s kapacitou 8 MB a ma? 40 MB vo?ného miesta na disku. V?aka inováciám vo svete technológií v?ak priná?ajú moderné po?íta?e neporovnate?ne vy??í výkon. Spomínané ?pecifikácie po?íta?ov z roku 1993 tak dnes mô?eme nájs? aj v tak jednoduchých zariadeniach, akým je napríklad termostat.

Doomzdroj fotografie: Ricky Casdorph/YouTube

Nenechaj si ujs?
Video: Chlapík si zahral legendárnu striela?ku DOOM na super?porte Porsche 911

Práve toto zariadenie si do parády zobral ?ikovný programátor s prezývkou cz7asm, ktorý prepísal zdrojový kód. Následne ho mohol spusti? na modernom termostate, ktorého úlohou bola spo?iatku iba regulácia teploty v domácnosti. Termostat je vybavený jednoduchým displejom s rozlí?ením 480 x 272 pixelov. Úlohy a výpo?ty má na staros? procesor STM32F429 (ARM9), ktorý podporuje aj USB porty. To samozrejme vyu?il aj tento ?ikovný programátor a hru si zahral s ovláda?om z konzoly Nintendo.

Na videu mô?e? vidie?, ?e herný zá?itok síce nie je dokonalý, no napriek tomu je tento projekt skvelou uká?kou toho, ako ve?mi technológie za tie roky pokro?ili. Len málokto by si v roku 1993 pomyslel, ?e raz na svet príde inteligentný termostat, na ktorom bude mo?né si zahra? Doom. Samozrejme, tento termostat nie je jediným zariadením, na ktorom sa vývojárom podarilo túto legendárnu strie?a?ku spojazdni?. Prilo?ené videá ti odhalia, ?e si Doom mô?e? zahra? aj na farebnej kalkula?ke ?i dokonca na bankomate. Pokia? by si si chcel stiahnu? zdrojový kód hry, mô?e? tak urobi? na tomto odkaze.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]