Doogee predstavil nový smartfón do série Shoot pod ozna?ením 2. Séria Shoot kladie ve?ký dôraz na kvalitu fotografií a experimentuje s duálnym fotoaparátom pri zachovaní nízkych cien zariadení.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Doogee Shoot 2 je smartfón s pomerne jednoduchou kon?trukciou zo zatia? bli??ie ne?pecifikovaného materiálu. Na prvý poh?ad pote?í u?ívate?sky vymenite?ná batéria s kapacitou 3360 mAh. Na prednej strane je umiestnený 5-palcový HD IPS displej, pod ktorým °si miesto na?la ?íta?ka odtla?kov prstov integrovaná v domovskom tla?idle. Výrobca deklaruje detekciu a odomknutie za 0,1s a schopnos? rozlí?i? odtla?ok pri akomko?vek oto?ení prstu. Nad displejom je okrem slúchadla umiestnená predná kamera so ?irokým 88° zorným uhlom.

Doogee Shoot 2Zdroj fotografie: Doogee

Zobrazi? cenu Doogee Shoot 2

E?te zaujímavej?í pri tomto smartfóne je zadný duálny fotoaparát. Tvoria ho 2 rozdielne 5 megapixelové sníma?e. Jeden zo sníma?ov je iba ?iernobiely, nedoká?e sníma? farby. V?aka tomu by mali by? výsledné fotografie pod?a slov výrobcu ostrej?ie, ne? z normálneho fotoaparátu. Druhý sníma? vníma iba farby, výsledkom by mali by? fotografie s lep?ou saturáciou. Výsledná fotografia je kombináciou obrazov oboch sníma?ov. Pod?a slov výrobcu je to najlep?ie vidie?, ak zakryjeme jeden sníma?, napríklad farebný, dostaneme ostrú ?iernobielu fotografiu. Fotoaparát sa mô?e pý?i? aj dvojnásobným optickým zoomom, ktorý je v tejto cenovej kategórii naozaj prekvapením.

Zdroj fotografie: Doogee

K dispozícii budú 2 hardvérové konfigurácie. Prvá, lacnej?ia bude s 1 GB opera?nej pamäte RAM a 8 GB interným úlo?iskom. Druhá, roz?írenej?ia verzia ponúkne a? 2 GB pamäte RAM a 16 GB interné úlo?isko. Pohá?a ho ?tvorjadrový procesor MediaTek MT6580A taktovaný na 1,3 GHz. S týmto hardvérom je Doogee Shoot 2 cielený na nenáro?ných u?ívate?ov, ktorí chcú kvalitný fotoaparát.

Zdroj fotografií: Doogee

Doogee si pri výrobe dalo zále?a? aj na implementáciu najnov?ieho opera?ného systému Android 7.0. V?aka nemu ponúkne Shoot 2 ve?a nových funkcií, ako je napríklad mo?nos? pokro?ilého multitaskingu, ktorý umo??uje otvorenie 2 aplikácií naraz. Prepracované boli aj nastavenia, ktoré sa doká?u otvori? ako vysúvací bo?ný panel a neovplyvnia tak fungovanie inej aplikácie. Na SMS správy je mo?né odpoveda? priamo z panelu notifikácií. Toto a e?te ve?a ?al?ích noviniek ponúkne Doogee Shot 2. Doogee Shoot 2 je v predaji u? teraz za cenu 67 ? pre verziu s 1 GB RAM / 8 GB ROM.

Doogee Shoot 2Zdroj fotografie: Doogee

Doogee Shoot 2Zdroj fotografie: Doogee

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
56%
Páči sa mi to
22%
Chcem to
0%
Mám to
22%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]