Nový výskum publikovaný v žurnále Nature potvrdil skoršie dohady vedcov o spomaľovaní rotácie vnútorného jadra Zeme. Toto prelomové zistenie, respektíve jeho potvrdenie otvára nové otázky o dynamike centra našej planéty a o možných dôsledkoch pre život na povrchu. Na tému upozornil portál NatureWorldNews.

Čo sa to deje?

Mnoho vedcov zaoberajúcich sa štúdiom jadra našej planéty si už od roku 2009 všíma niečo zvláštne. Všetky údaje totiž začali naznačovať, že vnútorné jadro planéty sa prestalo otáčať rýchlejšie, ako zvyšok planéty.

rost9/freepik

Inak povedané, pevné vnútorné železné jadro Zeme sa zvyčajne točí v roztavenom vonkajšom obale takmer bez trenia, vďaka čomu si mnoho vedcov myslí, že vnútorné jadro sa otáča rýchlejšie, ako zvyšok planéty. Údaje teraz ale naznačujú, že niekedy v poslednom desaťročí to zjavne prestalo robiť a všetko nasvedčuje tomu, že sa takmer úplne zastavilo, upozorňuje portál ScienceAlert.

Štúdia viac-menej nadväzuje na minuloročný výskum inej skupiny vedcov, ktorej výsledky naznačovali, že zemské jadro zastavilo svoju superrotáciu, o čom sme ťa informovali aj prostredníctvom samostatného článku.

Relatívna rotácia

Ako v tom čase portál FonTech.sk upozornil seizmológ Martin Gális z Univerzity Komenského v Bratislave, v tomto prípade nejde o zastavenie „absolútnej rotácie vnútorného jadra, ale relatívnej rotácie vnútorného jadra voči zvyšku Zeme.“

To znamená, že rýchlosť rotácie vnútorného jadra sa postupom času mení. Zatiaľ čo v minulosti sa vnútorné pevné jadro planéty otáčalo rýchlejšie ako povrch Zeme, aktuálne sa točí takmer rovnakou rýchlosťou ako povrch.

„Výsledky ďalej naznačujú, že rotácia naďalej spomaľuje, čiže je predpoklad, že by sa mohlo v budúcnosti vnútorné jadro točiť (o trochu) pomalšie ako povrch Zeme,“ dodal Gális.

USC

Seizmológ Gális tiež zdôraznil, že ide o relatívnu zmenu rotácie jadra a v žiadnom prípade nejde o zastavenie, či dokonca zmenu smeru rotácie.

„Ak stojíme na povrchu Zeme a vnútorne jadro sa toči rýchlejšie ako povrch, zdá sa nám, že sa vnútorne jadro sa voči nám otáča (toto je relatívna, resp. diferenciálna rotácia). Ak potom vnútorne jadro začne spomaľovať, bude sa nám zdať, že sa prestáva otáčať, v istom okamihu sa prestane voči nám točiť úplne a potom sa nám bude zdať, že sa otáča opačným smerom. Ide ale stále iba o relatívnu rotáciu v porovnaní s povrchom Zeme, pričom vnútorne jadro sa naďalej bude točiť, akurát rýchlosťou o pár desatín stupňa za rok pomalšie ako povrch Zeme.“

Nič nehrozí

Treba tiež zdôrazniť, že podľa vedcov ide o normálnu súčasť správania sa planéty, ktorá nepredstavuje žiadne riziko pre život na Zemi, aj keď rotácia jadra ovplyvňuje prostredie na povrchu.

Argonne National Labs

Hoci sú tieto zmeny malé, môžu mierne ovplyvniť dĺžku našich dní, ale len o niekoľko tisícin sekundy. Tieto posuny sú takmer nepostrehnuteľné, sotva viditeľné uprostred prirodzených výkyvov oceánov a atmosféry.

Napriek nepatrnému vplyvu na každodenný život je pochopenie správania vnútorného jadra kľúčové pre porozumenie geologickej histórie a dynamiky Zeme.

Nová štúdia tieto zistenia dokázala potvrdiť vďaka analýze seizmických dát zo 121 opakujúcich sa zemetrasení zaznamenaných medzi rokmi 1991 a 2023, ktoré sa odohrali zväčša v oblasti Južných Sandwichových ostrovov. Štúdia tiež odhalila, že rotácia jadra sa zjavne začala správať inak okolo roku 2010.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú