Doba, kedy boli smartfóny vybavené nekvalitnými ochrannými sklami, je dávno pre? a dne?né obrazovky chránia omnoho odolnej?ie sklá. Výrobcovia za?ali vyu?íva? vo svojich modeloch sklá vyrobené zo zafíru, ktorý je po diamantoch druhým najtvrd?ím materiálom na svete. Teraz v?ak prichádza revolúcia v podobe diamantových skiel. Tie majú oproti tým zafírovým omnoho viac výhod, no negatívnou stránkou je vy??ia cenovka a hor?ia dostupnos?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a riadite?a spolo?nosti Akhan Semiconductor, Adama Khana, ponúknu diamantové sklá pou?ívate?om smartfónov dostato?nú ochranu vo?i po?kodeniu displeja ?i jeho prípadnému rozbitiu. Okrem toho bude obrazovka zariadenia s týmto diamantovým sklom omnoho ?istej?ia ako ktoráko?vek iná. Pravda?e, taký diamant má aj svoje nevýhody. K najvä??ím problémom patrí dostupnos? tohto nerastu, ktorý je ve?mi vzácny. Akhan Semiconductor kvôli nedostatku dodávok diamantov ponúkne diamantové sklá Mirage Diamond Glass iba pre obmedzenú klientelu. Nové sklá tak bude môc? vo svojich zariadeniach vyu?i? iba jeden výrobca smartfónov a jeden výrobca inteligentných hodiniek.

Caterpillar Cat S60 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Flipboard
Vybrané spolo?nosti v?ak vo svojich produktoch budú môc? nové sklá spropagova? dostato?ne na to, aby sa zvý?il záujem zákazníkov. Kvôli ?a?ko dostupným zdrojom diamantov chce spolo?nos? vyrobi? sklá pre pribli?ne 30 miliónov smartfónov a milión inteligentných hodiniek. Na toto obmedzenie spo?iatku doplatia najmä men?í výrobcovia spomínaných zariadení. Jednou z negatívnych stránok diamantových skiel je aj ich cena. Tá ur?ite nebude nízka a za prémiové diamantové sklo si zákazník bude musie? poriadne priplati?.

zdroj fotografie: Twitter

Pre predstavu, HTC U Ultra so zafírovým sklom má v Taiwane cenovku pribli?ne 866 ?, ?o je o 150 ? viac ako cena smartfónu s ochranným sklom Gorilla Glass 5. generácie. Na druhej strane, pre tých, ktorí ?radi? rozbíjajú displej svojho smartfónu mô?e by? diamantové sklo dobrou investíciou. Ak sa pridá diamantové sklo k dne?ným odolným sklám Gorilla Glass, vo výsledku vznikne a? 6-násobne silnej?ie a 10-násobne tvrd?ie sklo. Diamantová novinka v?ak bude vedie? aj schladi? hardvér v zariadení. Konkrétne má by? vnútorná teplota a? 800-krát ni??ia v porovnaní s aktuálnymi pracovnými teplotami smartfónov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
16%
Páči sa mi to
42%
Chcem to
32%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
5%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]