Jedným z najo?akávanej?ích smartfónov v tomto roku bol rozhodne aj nový zabijak vlajkových lodí. Krátko po odhalení OnePlus 5 vy?li na povrch skuto?nosti, ktoré mu ale vôbec nerobia pozitívnu reklamu. Ku klamlivým výsledkom benchmarkových testov sa teraz pridávajú pochybnosti o schopnostiach duálneho fotoaparátu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po dlhých mesiacoch netrpezlivého ?akania bol v utorok, 20. júna, kone?ne predstavený ?al?í model z rodiny ?zabijakov vlajkových lodí?. Ten v?ak fanú?ikov hne? zasko?il dizajnom, ktorý sa a? nápadne podobá na iPhone 7 Plus. Tí, ktorí za?ali zuby a zmierili sa s finálnou podobou v?ak ostali zasko?ení správami o podvádzaní v benchmarkových aplikáciách. To v?ak nie je jediný problém, ktorý sa od predstavenia tejto dlho o?akávanej vlajkovej lodi vyskytol.

oneplus 5zdroj fotografie: OnePlus

Nenechaj si ujs?
Nekalé praktiky sú tu opä?. OnePlus 5 taktie? podvádzalo v benchmarkoch, aby dosiahlo vy??ie skóre

Na svetlo sveta sa teraz dostali informácie, ?e duálny fotoaparát, ktorý obýva zadnú stenu OnePlus 5, v skuto?nosti nedisponuje 2-násobným optickým zoomom. V aplikácií fotoaparátu v?ak pou?ívate? vidí túto mo?nos? priblí?enia. To sa mô?e zda? ako dôveryhodný dôkaz toho, ?e sa v smartfóne táto funkcia nachádza podobne ako pri konkurentovi od Apple. Skuto?nos? sa ale od pravdy trocha lí?i, a to tým, ?e teleobjektív fotoaparátu doká?e poskytnú? iba 1,6-násobné optické priblí?enie. Pri 2-násobnom zoome je u? vyu?ívaná jeho digitálna verzia.


Tento fakt potvrdil aj samotný spoluzakladate? OnePlus, Carl Pei. Ten v?ak tvrdí, ?e digitálny zoom v ich najnov?ej vlajkovej lodi je bezstratový, a to v?aka multiframe technológii SmartCapture. Presnej?ie detaily o nej ale nevieme. Je preto ve?mi mätúce, pre?o OnePlus uvádza pri svojom piatom zabijakovi vlajkových lodí mo?nos? 2-násobného optického priblí?enia duálneho fotoaparátu na objekt, ke? je realita iná. Ako ve?mi to ovplyvní výslednú kvalitu fotografií, zatia? nie je známe.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]