Crashtest Xiaomi Mi5 priniesol nelichotivé výsledky

banner-mi5Xiaomi Mi5 je nepochybne jednou z naj?iadanej?ích a najvýkonnej?ích vlajkových lodí na svete. Ukázalo sa, ?e viac ako ro?né ?akanie malo zmysel. Mi5 so svojím výkonom vedie rebrí?ek smartfónov za prvý kvartál roka 2016. Výkon v?ak nie je v?etko. Ako si smartfón viedol v crashteste?

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Ako iste viete, Xiaomi Mi5 prichádza s luxusnou kombináciou skla a kovu. Na prvý poh?ad by sa mohlo zda?, ?e novinka znesie aj tvrd?ie zaobchádzanie, no nasledujúce video ukazuje pravý opak. V prilo?enom videu je testovaná ?tandardná verzia. Video za?ína testovaním odolnosti vo?i po?kriabaniu, v ktorom si novinka po?ína slu?ne. Predná aj zadná ?as? pokrytá odolným sklom preukazuje výbornú odolnos?, kovové rámiky na krajoch sú na po?kriabanie náchylnej?ie, no nejde o ni? hrozné.

Xiaomi Mi5 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


V druhej ?asti sa smartfón podrobil tepelnému testu. Na pár sekúnd sa k displeju zariadenia priblí?il plame?. V okamihu mô?eme vidie? nieko?ko m?tvych pixelov, no po chvíli, ke? sa teplota zní?i, sa v?etko vráti do normálnu. Naj?a??ou ?as?ou testu je test ohýbania. Na videu mô?eme vidie? ako prekvapivo ?ahko sa nové Xiaomi zlomí. Pod?a videa je hlavnou prí?inou to, ?e spolo?nos? pri výrobe nepou?ila tie najkvalitnej?ie materiály.

Odradil vás crashtest od prípadnej kúpy zariadenia?

Zdroj: Gizmochina.com, Youtube

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]