Ke? je re? o smartfónových trhoch, delia sa na dve pomyselné skupiny. Prvou skupinou sú zákazníci v Amerike / Európe a druhou je ?ína spolu s Indiou, kde je taktie? obrovské mno?stvo potenciálnych zákazníkov. Len ve?mi málo spolo?nostiam sa ale podarilo prekona? túto priepas?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ve?kým hrá?om vo svete je momentálne Huawei, ktorý nám doslova rastie pred o?ami. Kým pred nieko?kými rokmi na západných trhoch ?udia nevedeli ani len vyslovi? jeho meno, dnes je tretím najvä??ím výrobcom smartfónov na svete. Pred ním je u? len kórejský Samsung a americké Apple, pri?om tieto dve spolo?nosti si dr?ia trón u? od roku 2011. Nexus 6P, Huawei P9 ?i Mate 9 sa minulý rok zara?ovali medzi to najlep?ie, ?o ?ína mohla ponúknu?. Prémiový dizajn, kvalitné spracovanie a nekompromisný výkon. To v?etko sú charakteristické vlastnosti pre smartfóny zna?ky Huawei, v?aka ktorým sa Huawei preslávil nielen v ?íne, ale aj v Európe alebo USA.


zdroj fotografie: Zaeke

Oppo, Vivo, Huawei

Vä??ine z vás pravdepodobne netreba pripomína?, ?e Huawei bol a stále je najvä??ím výrobcom v ?íne. Len minulý rok mu patril 16,4 % podiel na trhu. Na krk mu v?ak dýchajú výrobcovia, ako Oppo a Vivo, ktorých nárast je e?te rýchlej?í. Pred dvomi rokmi bola situácia úplne odli?ná. Prvé miesto obsadzovalo Xiaomi, druhé Huawei a tretie Apple. Za jeden rok sa Huawei dostal na prvé miesto a Xiaomi prekvapivo kleslo a? na ?tvrté. Ru?ovo to nevyzerá ani pre Apple, ktoré zaznamenalo podobný pokles ako Xiaomi a dostalo sa a? na piatu prie?ku.


zdroj fotografie: Counterpoint

Vzh?adom na aktuálne ?tatistiky je tak dos? mo?né, ?e tento rok na domácom trhu z trónu Huawei zosadne a nahradí ho Oppo alebo Vivo. Ako mô?e? vidie? v tabu?ke vy??ie, Oppo z roka na rok svoje predaje takmer zdvojnásobilo, a to len v?aka jednému smartfónu (Oppo R9).

Nenechaj si ujs?
TIP: iPhony strácajú popularitu v obrovskej ?íne. Medzi najpredávanej?ími smartfónmi sa u? nenachádza ?iadny model

?o bude o pár rokov?


zdroj fotografie: Vlastný

O?akáva sa, ?e predaje ?ínskych smartfónov sa budú na?alej zvy?ova? a pred?ia tak svetových gigantov. Sta?í sa len pozrie? na dizajny smartfónov, aké ?ína neustále produkuje. Za pozornos? ur?ite stojí Xiaomi Mi MIX alebo Honor Magic. Úspech závisí aj od sie?ovej kompatibility, ke??e napríklad niektoré nepodporujú na?u 800 MHz LTE frekvenciu. ?ína teda bude v smartfónovom priemysle ur?ite dominova? e?te pár rokov a sme zvedaví, ako sa zachovajú giganti pre udr?anie si dobrých predajov na zvy?ných trhoch po celom svete.


zdroj fotografie: Anzhuo

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
33%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.