banner-iphone-7Apple je vo svete smartfónov ve?mi rozhodujúca spolo?nos?, od ktorej sa výrazne odvíjajú povinnosti ?ínskych dodávate?ov. Ke? sa gigant rozhodne urobi? objednávky na komponenty, výrobcovia dostanú prive?a práce a ?asto dokonca musia uprednostni? výrobu pre Apple pred svojimi vlastnými produktmi.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Podobný problém vznikol v roku 2015, kedy sa vyrábali fotoaparáty zna?ky Sony do iPhonu 5c. Dodávatelia boli tak zaneprázdnení, ?e dokázali doda? iba polovicu objednávok ?ínskym klientom. ?al?í ve?ký problém mô?e nasta? medzi rokmi 2018 a? 2020, kedy budú vyrábané AMOLED displeje pre kalifornského giganta. Aby sa tomu predi?lo, ?tyri ve?mi dôle?ite ?ínske spolo?nosti – Oppo, Vivo, Huawei a BBK – sa spojili a investovali do výrobcu OLED displejov pod menom Royole.

Apple iPhone 7 Plus 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

foxconn-vyroba-nahladzdroj fotografie: Hardavenue

TIP: AMOLED displeje od Samsungu nájdeme budúci rok aj v iPhone 8

Vzniknú? by teda mohla akási lokálna továre? na ohybné AMOLED displeje, v?aka ktorej by sa u? ?ínski výrobcovia nemuseli spolieha? na výrobné kapacity japonských a kórejských spolo?ností. V?ake tejto správe sme len dostali mo?nos? spravi? si obraz, aké má Apple ako výrobca smartfónov vysoké postavenie. Apple je ve?mi dôle?itý aj pre ?ínskych výrobcov, ktorí ho musia spo?ahlivo zásobova? komponentami, no na druhej strane im spoma?uje vývoj a nestíhajú vyrába? pre iné, napríklad ?ínske spolo?nosti.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.