Celý technologický svet netrpezlivo o?akáva príchod nového vlajkového modelu spolo?nosti Samsung. Ten má prinies? viaceré zaujímavé vylep?enia oproti predchádzajúcej generácii, pri?om jeho hlavným lákadlom má by? zahnutý AMOLED displej s tenkými rámikmi po jeho stranách.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

E?te viac ako dva tý?dne predtým ako nám tento juhokórejský gigant svoje ve?dielo predstaví sa k nám v?ak dostáva jeho kópia, ktorá sa má na pripravovanú novinku podoba? ?o najviac. Nu?, neznalý ?lovek by si na prvý poh?ad tieto dva modely skuto?ne zmýli? mohol, no po bli??om skúmaní by zrejme ka?dému ihne? do?lo, ?e ide o lacný falzifikát. Smartfón pochádzajúci od bezmenného výrobcu toti?to ponúka viacero komických prvkov, ktorými chcel napodobni? svojho omnoho prepracovanej?ieho kolegu.

zdroj fotografií: PhoneArena

Hne? vrchná ?as? disponuje ve?kým po?tom nápadných senzorov, ktoré sa rozmerovo lí?ia od originálneho modelu. Okrem toho vä??ina z nich pravdepodobne ani nie je skuto?ná a jedná sa tak len o bezvýznamné ?ierne bodky. ?al?ie prekvapenie ?aká, respektíve ne?aká na ?avom boku, na ktorom sa nenachádza samostatné tla?idlo slú?iace na spustenie inteligentného asistenta Bixby. Svojou nedokonalos?ou zaujme aj strana zadná, ktorá síce ponúka celkom podarený vzh?ad, no aj tu nastal jeden zásadný problém. Skener odtla?kov je toti?to umiestnený presne tam, kde sa mal nachádza? sníma? srdcového tepu, zatia? ?o ten je zasa umiestnený na mieste, kde mal by? pôvodne situovaný spomínaný skener odtla?kov.

zdroj fotografií: PhoneArena

Nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy S8 príde vo farbe, ktorú ako prvý priniesol iPhone. Máme aj fotografie!

Teraz v?ak tá najzábavnej?ia ?as?. Tou je nepochybne displej, ktorý pri vypnutom stave nemusí vyzera? nijak zvlá?tne. Ihne? po zapnutí v?ak vidno jeho obrovské ?ierne rámiky, ktoré majú pri vypnutom stave navodzova? dojem takmer bezrámikového zariadenia. ?ere?ni?kou na torte je logo spolo?nosti Samsung na spodnej strane pod displejom, ktoré sa na originálnej Galaxy S8-?ke nachádza? nemá. Celkovo tak ide o poriadne nepodarený falzifikát, ktorý rozhodne neodporú?ame nikomu kupova?, a to aj napriek tomu, ?e bude stá? len zopár eur.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
8%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
25%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]