Dlhé roky sa americkej tajnej slu?be CIA darilo sledova? majite?ov zariadení od Apple. Pred ?asom sa v?ak v?aka úniku informácií z portálu WikiLeaks dostali tieto spôsoby CIA na povrch. Teraz sú v?ak dostupné ?al?ie dokumenty, ktoré popisujú spôsob, ako sa CIA dostala do zariadení od Apple.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zna?ná ?as? dokumentov prezývaných aj ako ?Temná hmota? je stará viac ako 7 rokov, no dáva do pozornosti spôsoby, ktoré CIA vyu?ívala na preniknutie do zariadení od Apple. Jednalo sa najmä o ob?úbené iPhony a MacBooky. Jedným zo zaujímavých nástrojov pre prístup k týmto zariadeniam je aj ?Sonic Screwdriver?. Ten sa do postihnutých zariadení dostal prostredníctvom USB portu alebo portu Thunderbolt.

ciazdroj fotografie: Mdz

Nenechaj si ujs?
CIA ?pehuje ka?dý smartfón, po?íta? a dokonca aj smart televízory! Boli zverejnené tisíce tajných dokumentov

V?aka tomu mala CIA priamy prístup k infikovanému notebooku ?i smartfónu. Svoje ?al?ie nástroje dokázala CIA implementova? do firmvéru zariadení tak, ?e be?nými spôsobmi nebolo mo?né zisti?, ?i je pou?ívate? sledovaný. Pre zvedavých agentov bolo zrejme naj?a??ie získa? prístup k prvým modelom iPhonov, preto v nich boli sledovacie nástroje in?talované e?te pred tým, ako si zákazník nový smartfón kúpil.

zdroj fotografie: The Hacker News

Kvôli veku týchto nástrojov je ve?mi nepravdepodobné, ?e CIA e?te nejaký z nich vyu?íva. Dá sa v?ak predpoklada?, ?e americká tajná slu?ba vyvinula e?te efektívnej?ie nástroje pre sledovanie majite?ov MacBookov a iPhonov. Portál WikiLeaks sa zaviazal, ?e ?asom zverejní pre spolo?nosti ?al?ie dokumenty, no zatia? je tento s?ub nap??aný ve?mi pomaly. Bli??ie detaily o uniknutých nástrojoch nájde? na tomto odkaze.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]