Číňania majú chladničku s YunOS. Online nakupovanie potravín je pre nich teraz jednoduchšie

banner-honor-8
Inteligentné technológie sa dostávajú pomaly v?ade. Od kancelárií, pracovní, ?i obýva?iek sa v?ak dostávajú pomaly aj do miestnosti ur?enej preva?ne na prípravu jedál. Kuchynské spotrebi?e majú ?oraz viac inteligencie a neraz nám doká?u zjednodu?i? prípravu ne?ahkých pokrmov. Najnov?ia ?ínska chladni?ka s názvom VandeLo v?ak doká?e urobi? ove?a, ove?a viac.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak patríte medzi skupinu ?udí, ktorá k vareniu potrebuje neustále pred o?ami recept, tak táto chladni?ka je ur?ená priamo pre vás. Na svojich dverách toti?to integruje dotykovú obrazovku, ktorá slú?i na orientáciu v systéme YunOS. Cez chladni?ku je teda mo?né vyh?ada? recept alebo spusti? va?u ob?úbenú skladbu, ktorá vás pri varení doká?e posunú? tým správnym smerom. VandeLo sa tie? postará o dokonalú správu va?ich potravín, ke??e priamo na displeji je mo?né overi? ich ?erstvos?. Chladni?ka vás taktie? doká?e upozorni? v prípade, ak niektorá zo surovín v jej vnútri nedisponuje ideálnou ?erstvos?ou, teda blí?i sa koniec jej záru?nej doby. VandeLo ?alej poslú?i aj ako dokonalý pomocník pri nakupovaní nových potravín, ke??e má prístup k internetovému obchodu so ?irokou ponukou rôznych surovín, ?i pokrmov.

759f090365884cfd804520f6b2137469

Majitelia tejto inteligentnej chladni?ky mô?u naplno vyu?i? aj jej aplikáciu, pomocou ktorej je taktie? mo?né sledova? kvalitu potravín, ?i uskuto??ova? ich nákup. K tomu v?etkému chladni?ka disponuje aj programom na s?ítavanie skonzumovaných kalórií, ktorý doká?e dopomôc? k zdrav?iemu ?ivotnému ?týlu. Nane??astie, je ve?mi malá pravdepodobnos?, ?e sa tento produkt dostane za hranice Ve?kého ?ínskeho múru. ?í?ania tak opä? majú dôvod na rados?, ke??e si chladni?ku VandeLo mô?u predobjedna? u? dnes a to v dvoch verziách. ?tandardná verzia stojí 532 ? a vä??ia exkluzívna si vypýta 665 ?.

1367279370034901409

TIP: LG predstavilo chladni?ku s 29-palcovým displejom a Windows 10

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]