?túdio Sledgehammer Games nedávno predstavilo ?al?í, dlho o?akávaný diel z hernej série Call of Duty. Tí mô?u do oficiálneho uvedenia hry na trh získa? predstavy o jej kvalite v?aka novým herným záberom. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Od ?ias predstavenia prvého dielu Call of Duty boli mnohí hrá?i nad?ení dejom, ktorý sa odohrával po?as 2. svetovej vojny. Po nieko?kých ?al?ích vydaniach s podobným obsahom v?ak vývojárske ?túdio stavilo kartu na modernú dobu. Kvôli tomu tak fanú?ikovia nahliadli nielen na boje dne?ka, ale aj do budúcnosti, kde bojovali s robotmi ?i dokonca vo vesmíre. Po dlhom ?akaní v?ak boli ich priania o návrat deja do jednej z najvä??ích vojen, akú kedy ?udstvo za?ilo, vysly?ané. Vývoja tohto herného dielu sa tentokrát chopilo ?túdio Sledgehammer Games, ktoré hru oficiálne predstavilo 26. apríla.

Ke??e milovníci titulov Battlefield sa vrátili do ?ias 1. svetovej vojny, tak ani fanú?ikovia Call of Duty nebudú ukrátení o najdrsnej?ie boje 20. storo?ia. Novému dielu Call of Duty: World War II rozhodne nebude chýba? prepracované prostredie miest zmietaných ne?útostnými bitkami. Samozrejmos?ou budú aj dokonalej?ie spracované zbrane, ktorými sa v tých rokoch bojovalo a dostupný bude tie? multiplayer pre viacerých hrá?ov.

Nenechaj si ujs?
Táto hra je ?aleko lep?ia ako hocijaké Call of Duty ?i Battlefield. Nebude? vedie? od nej odtrhnú? o?i

V ?om budú musie? napríklad ubráni? svoju ?i doby? súperovu vlajku. Dos? v?ak bolo napínania. Bli??ie detaily, ako bude tento nový herný titul vyzera? v skuto?nosti ti u? prezradia prilo?ené videá, ktoré odha?ujú skuto?ne úchvatné zábery.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
75%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]