Skener odtla?kov sa dnes nachádza v takmer ka?dom novo predstavenom zariadení, bez oh?adu na jeho výkonnostnú triedu. Existuje v?ak skupina výrobcov, ktorá tieto sníma?e vyu?íva len ako marketingové lákadlo, pri?om je ich funkcionalita zna?ne obmedzená. ?ínske Bluboo, na??astie, do tejto ne??astnej skupiny nepatrí, ?o ti plnohodnotne doká?e prilo?ené video.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V ?om je vyobrazený smartfón Bluboo Dual, ktorý táto ambiciózna spolo?nos? odhalila svetu zopár mesiacov dozadu. Jeho ústredným prvkom je duálny fotoaparát vytvárajúci snímky výnimo?nej kvality, ktorému na zadnej strane robí spolo?nos? práve skener odtla?kov prstov. Ten reaguje skuto?ne rýchlo a samotný smartfón mô?e by? s jeho pomocou odomknutý u? za jednu desatinu sekundy. Okrem toho ale tento skener poslú?i aj pri iných ?innostiach, pri ktorých by si jeho vyu?itie ur?ite neo?akával. Pre prezeraní videí alebo po?úvaní hudby mô?e? po povolení v nastaveniach pomocou tohto sníma?a zastavi?, respektíve opätovne spusti? daný súbor.

Nenechaj si ujs?
Bluboo Edge so zahnutým displejom rozobraný do poslednej skrutky na detailnom videu

Rovnako jednoducho mô?e? vytvára? fotografie ?i snímky obrazovky. Aby toho nebolo málo, v?aka tomuto sníma?u sa tie? mô?e? orientova? v systéme, nako?ko po krátkom prilo?ení prstu slú?i aj ako klasická ?ípka spä?. Ak na ?om prst pridr?í? o ?osi dlh?ie, vráti? sa na domovskú obrazovku.  Na nej sa zasa s jeho pomocou mô?e? presúva? medzi jednotlivými kartami. Tieto zaujímavé  prídavné funkcie navy?e nie sú viazané na zaznamenané odtla?ky, tak?e ich mô?e? vyu?íva? aj v tom prípade, ?e ti snímanie odtla?kov ako forma odomykania príli? neimponuje.

zdroj fotografie: Bluboo

Kúpi? Bluboo Dual za 116 ?

Bluboo Dual tie? obsahuje 5,5-palcový FullHD displej vyrábaný spolo?nos?ou Sharp, nad ktorým sa nachádza 8 MPx selfie kamera. V jeho útrobách sa skrýva procesor MediaTek MT6737 s taktom 1,5 GHz, ktorému vypomáhajú 2 GB RAM pamäte. Pre pou?ívate?a je tie? dostupné 16 GB interné úlo?isko, ktoré mo?no roz?íri? v?aka hybridnej DualSIM funkcionalite o ?al?ích 256 GB. Spomínaný duálny fotoaparát kombinuje hlavný 13 MPx sníma? s pomocným 2 MPx senzorom, ktorý slú?i na zachytenie h?bky ostrosti, ?ím vytvára prekrásny bokeh efekt. Nezabudlo sa ani na integrovanú 3000 mAh batériu ?i podporu OTG funkcionality.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
67%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]