Za posledné roky sa výbava smartfónov zmenila na nepoznanie. Nové modely disponujú fantastickou výbavou v podobe výkonných procesorov a nových, duálnych fotoaparátov. Tieto fotoaparáty nie sú výsadou u? len drahých smartfónov a ?oraz ?astej?ie sa ocitajú aj v lacnej?ích zariadeniach. Jedným z nich bude aj nové Bluboo D1, ktoré dostane nie dva, ale hne? ?tyri sníma?e fotoaparátu!

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Duálne fotoaparáty sú v poslednom období ob?úbenou výbavou nových telefónov, pri?om sa kvalita fotografií neustále zvy?uje. Doteraz boli duálne sníma?e fotoaparátu výsadou smartfónov vä??ích výrobcov ako Huawei a Xiaomi. Okrem nich sa v?ak aj men?í výrobcovia sna?ia zákazníkom prinies? túto vymo?enos?, no za ove?a ni??ie ceny. Do tejto skupiny sa tie? radí spolo?nos? Bluboo, ktorá pracuje na novom modeli D1. Táto novinka ?ínskeho výrobcu bude disponova? dokonca a? ?tyrmi sníma?mi fotoaparátov. Dva z nich obsadia zadnú stenu D1-ky a dva si miesto nájdu na prednej strane smartfónu.

Koncept Bluboo D1

zdroj fotografie: Bluboo

Oba sníma?e fotoaparátu na zadnej strane budú disponova? rozlí?ením a? 21 MPx. Táto dvojica bude tvorená jedným RGB sníma?om a jedným monochromatickým sníma?om, ktorý má zabezpe?i? fotografiám viac kontrastu. Povráva sa, ?e hlavný sníma? zadného fotoaparátu dostane aj optickú stabilizáciu a bude schopný nahráva? videá v 4K rozlí?ení. Bluboo nezabúda ani kvalitné selfie fotografie a z toho dôvodu sa rozhodlo vybavi? model D1 predným fotoaparátom, ktorý dostane a? dva sníma?e s rozlí?ením 16 MPx. V?aka tejto ojedinelej výbave bude novinka schopná zachyti? ?svojky? v skvelej kvalite.

zdroj fotografie: Bluboo

Spolupráca týchto sníma?ov prinesie nad?tandardné výsledky. Zatia? ?o jeden z nich sa bude sústredi? na zachytenie objektu, druhý bude vytvára? SLR efekt. Aby boli selfie fotky e?te kraj?ie, vybaví Bluboo svoj nový model aj funkciou skrá??ovania tváre a ?irokým uhlom záberu. Pokia? sú tieto informácie pravdivé, tak model D1 mô?e rozbúri? vody v segmente lacných smartfónov a prinies? skvelú kvalitu fotografií za ve?mi prijate?nú cenu. Pre ?al?ie informácie nezabudni sledova? oficiálnu stránku výrobcu Bluboo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]