Ľudia sa neustále snažia nájsť odpovede na všetky veľké otázky. Prečo sme tu, odkiaľ sme sa zobrali alebo kedy a ako presne vznikol vesmír? Momentálne najakceptovanejšia teória pôvodu vesmíru sa zameriava na udalosť, ku ktorej došlo pred 13,8 miliardami rokov.

Poznáme ju pod názvom Veľký tresk a je široko prijímaná ako „výbuch“, ktorým zo superhustého a superhorúceho stavu vznikol vesmír.

Táto teória má však jeden veľký problém. Je ním hviezda HD 140283, ktorá je staršia ako samotný vesmír. Hoci na jednej strane vedci ubezpečujú, že vek HD 140283 nie je v rozpore s „dátumom“ Veľkého tresku, na strane druhej, existujú hodnotné štúdie, ktoré situáciu mierne komplikujú.

V článku sa dozvieš:
  • Ako vedci prišli na odhadovaný vek nášho vesmíru
  • Akým spôsobom vôbec začali vznikať prvé hviezdy, o ktorých dnes vieme
  • Prečo je HD 140283 špeciálna, ako sme zmerali jej vek a prečo to všetko nesedí s vekom samotného vesmíru
  • Či je možné, že je naozaj staršia ako samotný vesmír, prípadne aké na to máme vysvetlenia

Moderná fyzika vysvetľuje vznik vesmíru, ale i života na našej planéte bez potreby zásahu nadprirodzenej bytosti v podobe „Stvoriteľa“. Podľa súčasných akceptovaných modelov vznikol vesmír ako ho poznáme dnes zo singularity, kde bolo meranie času a veľkosti bezpredmetné a tlak či teplota nekonečná.

Vesmír sa po tejto dramatickej udalosti začal „bleskovo“ rozpínať a ochladzovať, až sa napokon o niekoľko miliónov rokov neskôr objavili miesta, kde expanziu zastavilo zvýšené gravitačné priťahovanie. Na týchto miestach vďaka gravitačnému kolapsu začali vznikať prvé hviezdy a kvazary.

Predpokladá sa, že v úplných počiatkoch vesmíru nastala v okamihu niekoľkých mikrosekúnd po Veľkom tresku kvarková epocha. Ľudstvo však bolo schopné pozorovať „najstaršie“ svetlo datované do obdobia 380 000 rokov od Veľkého tresku, pochádzajúce z takzvanej fotónovej epochy. Čo sa však dialo predtým sú stále len dohady. Zdroj: NASA / WMAP Science Team

Zrodila sa hviezda

Od roku 1944 vedci kategorizujú hviezdy v rámci Mliečnej dráhy do tzv. hviezdnych populácií. Aktuálne, na základe kritérií ako poloha hviezdy v galaxii, chemické zloženie, odhadovaný vek, priestorová rýchlosť a poloha v Hertzsprungov-Russellovom diagrame, rozdeľujeme hviezdy do troch hviezdnych populácií.

Podľa súčasných kozmologických modelov bola všetka hmota krátko po Veľkom tresku tvorená atómami vodíka (cca 75 %) a hélia (cca 25  %). Kde-tu sa ešte objavil atóm lítia, berýlia a iných ľahkých prvkov.

Keď sa vesmír dostatočne ochladil, zrodili sa prvé hviezdy, ktoré v súčasnosti poznáme ako hviezdy Populácie III. Vzhľadom na to, že žiadnu takúto hviezdu sa nepodarilo objaviť, ich existencia je len čisto hypotetická, avšak predpokladá sa, že neobsahovali žiadne prvky ťažšie ako hélium a boli až 100-krát hmotnejšie ako naše Slnko.

Napriek tomu, že doposiaľ žiadna takáto hviezda nebola objavená, bolo objavených niekoľko hviezd, ktoré sú veľmi chudobné na kovy.

Jednou z nich je napríklad SPLUS J210428-004934, ktorá je považovaná za hviezdu extrémne chudobnú na kovy (UMP). Okrem toho má SPLUS J210428-004934 najmenšie množstvo uhlíka, aké kedy astronómovia spozorovali pri UMP hviezdach, čo by mohlo poskytnúť nový pohľad na ich progenitorské hviezdy. Vedci preto dúfajú, že práve táto hviezda nás môže priviesť až k prvej generácii hviezd, ktorú sa zatiaľ nepodarilo objaviť.

Najstaršie pozorované hviezdy sú známe ako hviezdy Populácie II, čo sú hviezdy s veľmi nízkou metalicitou – pomer hmotnosti prvkov iných ako vodík a hélium. Keďže však smrťou hviezd Populácie III vznikali všetky prvky až po železo, plynné oblaky, z ktorých vznikali hviezdy Populácie II boli o tieto prvky obohatené.

Keď tieto hviezdy začali zomierať, vyvrhli materiál obohatený o kov do medzihviezdneho média. O tieto prvky sa výbuchmi supernov stále viac a viac obohacovali hmloviny, z ktorých vznikli novšie hviezdy. Tieto najmladšie hviezdy, vrátane Slnka, majú preto najvyšší obsah kovov a sú známe ako hviezdy Populácie I.

Hviezda staršia ako vesmír
Startitup PREMIUM logo
Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

(Zrušiť môžeš kedykoľvek)

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú