Nie je to tak dávno, konkrétne 9 dní, ?o sme ?a informovali o raste BitCoinu. Jeho hodnota neustále rástla a jedna z najpou?ívanej?ích virtuálnych mien aktuálne pokorila historicky najvy??iu hodnotu od svojho vzniku. Analytici o?akávali rýchly pád hodnoty, no ten ich teraz znova prekvapil a rastie e?te viac.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

BitCoin je dostupný u? od roku 2009, no za 8 rokov svojej existencie nedosiahol takú hodnotu, akú má v posledných d?och. V roku 2013 sa cena za 1 BitCoin pohybovala na úrovni pribli?ne 900 ?. Kvôli mnohým faktorom v?ak cena tejto virtuálnej meny rýchlo klesla a trvalo takmer 4 roky, kým sa opä? vy?vihla hore. Koncom roka 2016 tak bola znova atakovaná hranica 900 ?. Od tej doby v?ak stále rastie. V poslednom aprílovom tý?dni sa suma za 1 BitCoin dostala na úrove? viac ako 1 200 ?.

BitCoin
zdroj fotografie: coindesk

V jeho ?al?om raste mu ale ni? nebránilo, a tak aktuálna hodnota prevý?ila 1 800 ?. Táto kryptomena v?ak nie je jedinou, ktorej sa darí viac ne? sa o?akávalo. ?al?ou úspe?nou virtuálnou menou je tie? Ripple. Jeho hodnota len za posledný tý?de? vzrástla 10-násobne. Tým si vyslú?ila miesto druhej najcennej?ej kryptomeny v obehu. Ve?mi dobre sa darí aj mene Ethereum. Jedna minca stojí pribli?ne 120 ?, pri?om za posledných pár tý?d?ov sa jej hodnota zdvojnásobila.

Ethereumzdroj fotografie: coindesk

Nenechaj si ujs?
Revolu?ná technológia Blockchain má silu vytvori? úplne nový a hlavne bezpe?nej?í internet

To, pre?o sa takto darí aj iným virtuálnym menám vysvet?uje fakt, ?e BitCoin u? nie je majoritnou menou na trhu. Aj napriek tomu sa mu v?ak darí neustále rás?. Je ale otázne dokedy. Mnohí prirovnávajú BitCoin k bubline, ktorá mô?e kedyko?vek prasknú?, ?ím sa jeho trhová cena výrazne zní?i. To ale zrejme tak skoro nehrozí, preto?e niektorí odborníci tvrdia, ?e má potenciál dosiahnu? hodnotu pribli?ne 9 000 ?. Posledné mesiace sú pre kryptomeny ve?mi priaznivé a vä??ina z nich zaznamenáva neustály nárast.

BitCoinzdroj fotografie: WeUseCoins/YouTube

Je v?ak naozaj reálne, ?e jedného d?a virtuálne meny zmenia spôsob, akým be?ne platíme za tovar ?i slu?by? Ich hodnota ale zatia? ani z?aleka nedosahuje cenu globálneho trhu so zlatom. Celková suma kryptomien, ktoré sú aktuálne v obehu, ?iní iba zhruba 5 % hodnoty amerických dolárov a menej ako 1 % celosvetových zásob zlata. Predpovede analytikov sa lí?ia, no zdá sa, ?e najpopulárnej?í BitCoin e?te len za?ína ukazova? svoj potenciál.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
9%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
9%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]