Nezákonné získanie pe?azí alebo informácií o platobných kartách je jednoduch?ie ne? si mo?no mnohí myslia. Av?ak be?ní ?udia sa vo?i tomu nemajú mo?nos? bráni? a mô?u maximálne podniknú? iba zopár opatrení.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Televízna sie? BBC si spolu s bezpe?nostnými expertmi pripravila reportá? týkajúcu sa kyber ochrany. Tentokrát sa pozreli na mo?nosti zranite?nosti bankomatov a pri?li na prekvapujúce zistenia. V prvom rade si treba uvedomi?, ?e ka?dý bankomat sa skladá z trezoru a oby?ajného po?íta?a be?iacom na Windowse XP.

bankomat
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Hackeri ukradli obrovské mno?stvo dát od HBO. Unikli aj nové epizódy z Game of Thrones
Základom je po?íta?

Test pritom prebiehal na bankomate od spolo?nosti NCR, jedného z najvä??ích výrobcov bankomatov na svete. Experti pri?li na to, ?e po vyv?taní otvoru pri klávesnici je mo?né získa? prístup k USB káblu, ktorý vedie z po?íta?a. Ten potom sta?í zapoji? napríklad do notebooku a spusti? malvér. Aké jednoduché, ?e? Pomocou tohto postupu mô?u hackeri získa? prístup nielen k hotovosti bankomatu, ale aj infikova? ostatné bankomaty v sieti ?i kradnú? údaje o platobných kartách.

Ako sa bráni??

Mô?u sa v?ak vo?i tomuto be?ní ?udia vôbec bráni?? Jediným rie?ením ako odcudzeniu údajov predís? je iba pou?ívanie bankomatov s kamerou alebo vo vnútri bánk. Tieto miesta sú síce bezpe?nej?ie, no ukradnutie údajov aj tak nemo?no vylú?i?. Spolo?nos? NCR sa obhajuje tým, ?e svojim zákazníkom pomáha predchádza? útokom a vylep?ova? ich bezpe?nú infra?truktúru.

Pozrie? video hacknutia bankomatu

Masívny útok na bankomaty sa naposledy odohral v roku 2016, pri?om hackeri si z neho odniesli a? 81 miliónov dolárov. Ich nástrojom bol systém zasielania správ od SWIFT, ktorý napadli cez centrálnu banku v Bangladé?i. ?al?í útok sa odohral aj v júli 2016, pri?om hackeri sa zamerali na dve banky a z ich bankomatov si vybrali slu?ných 2,5 milióna dolárov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.