banner-iphone-7Apple patrí medzi najvä??ích výrobcov smartfónov na svete, no ob?as sa aj takému gigantovi, akým je trochu nedarí. Po minuloro?ných predajoch, ktoré boli ni??ie ako spolo?nos? o?akávala, pri?iel ?as zú?tovania a v?etka vina padá na Tima Cooka.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kalifornský výrobca si s predajmi svojich smartfónov viedol po dlhé roky viac ne? dobre, ?o sa v?ak u? nedá poveda? o poslednom fi?kálom období, ktoré skon?ilo e?te v septembri minulého roka. Pod?a výsledkov sa predaje iPhonov prepadli o nieko?ko percent, za ?o v?etci vysokopostavení pracovníci hád?u vinu na generálneho riadite?a Tima Cooka. Ten si za posledné, nie príli? úspe?né obdobie, odnesie ni??iu výplatu ako bol doteraz zvyknutý.

Apple iPhone 7 32 GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

apple-produktyzdroj fotografie: Dgtle

Apple vyhlásil, ?e sa jeho minuloro?ný obrat nedostal do predpokladanej takej vý?ky. V konkrétnych ?íslach to znamená, ?e miesto o?akávaného obratu 211 miliárd eur, dosiahol Apple obrat ?len? 203,6 miliárd eur. Znamená to teda pokles 3,7 % vo?i odhadovanému zárobku Opera?ný zisk tie? nedosiahol o?akávané ?ísla a s rozdielom 0,5 % sa dostal do vý?ky 56,6 miliárd eur. Práve tieto negatívne výsledky posledného fi?kálneho obdobia sú dôvodom, pre?o si tí zhora neodnesú takú sumu pe?azí.

tim-cook-applezdroj fotografie: PhoneArena

TIP: Tech News: Najnov?ie informácie od Tima Cooka potvrdzujú, ?e Apple pracuje na nových desktopových po?íta?och

V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami si generálny riadite? Tim Cook odnesie o 1,8 milióna eur menej ako v období za rok 2015, kedy sa jeho výplata pohybovala na úrovni 9,7 milióna eur. Tim v?ak nebude jediný, koho výplatná páska ponesie men?iu sumu. Luca Maestri, ktorý je riadite?om financií, dostal tento rok o 10 % men?iu kompenzáciu, presnej?ie vo vý?ke 21,5 miliónov eur. Za posledné roky Apple preorientoval svoju výrobu a viac sa sústredí na produkciu iPhonov.

iphone-8-concept-1

Koncept iPhonu 8

zdroj fotografie: Appadvice

Smartfóny u? tvoria viac ako 63 % celkového zisku, ktorý v?ak v poslednom roku výrazne poklesol, za ?o mô?u práve spomínané iPhony. Dôsledkom tejto situácie má by? aj americký trh, ktorý je presýtený rôznymi smartfónmi a dopyt po nových iPhonoch tak klesol. Gigantovi sa neviedlo dobre ani na iných frontoch, preto?e v ?íne a Indii jeho predaje taktie? poklesli. V najvä??ej ázijskej krajine to tentokrát spôsobila silná konkurencia a najmä lacnej?ie ?ínske vlajkové lode, ktorým mnohokrát dajú zákazníci prednos?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
57%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
14%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]