Na adresu Apple sa v poslednom čase valila vlna kritiky po tom, ako sa odhalili praktiky sledovania polohy používateľov cez ich iPhony a ďalšie správy, ktoré by si mnohí s výrobcom jedných z najbezpečnejších smartfónov vôbec nespájali. Raz darmo, ani Apple nie je bez viny, no stále dokáže ochrániť citlivé informácie tak, ako nikto iný v tomto segmente.

Jeho operačný systém je uzavretý, využíva niekoľko bezpečnostných kľúčov (aj na hardvérovej úrovni) a prelomiť takúto ochranu rozhodne nie je v mnohých prípadoch jednoduché. Pokiaľ však dôjde na situáciu, kedy úrady potrebujú získať nejaké informácie z iPhonu zadržaného páchateľa, spoločnosť sa nezdráha im pomôcť. Apple totiž úradom v špeciálnych prípadoch poskytuje, podobne ako Facebook, možnosť získať dáta z iPhonu podozrivého. O všetkom však detailne informuje.

Prelomiť zabezpečenie iPhonu sa zdá byť náročnou úlohou. Často sa však stretávame so správami, podľa ktorých sa to darí tretím stranám, spoločnostiam, ktoré poznajú slabé miesta systému iOS a jeho zabezpečenia, a tak ponúkajú svoje služby aj mnohým úradom.

Apple ale aj napriek nátlaku nechce pre úrady vytvoriť akési „zadné vrátka“, ktoré by im umožnili ľahšie pristupovať k dátam v získanom iPhone. Pokiaľ tak chcú získať kľúčové údaje o polohe, správach alebo ďalších informáciách, ktoré by pomohli k usvedčeniu osoby, musia sa obrátiť na odborníka. Tým je mnohokrát samotný Apple.

Apple pomáha úradom. V špecifických prípadoch im môže poskytnúť potrebné dáta

Isteže, aj FBI často dokáže tento oriešok rozlúsknuť, no zahraničné úrady sa spoliehajú pri odomykaní iPhonov najmä na Apple. Spoločnosť pritom o týchto žiadostiach informuje na svojom webe, kde už od roku 2013 vydáva prehľad toho, koľkokrát  v priebehu rokov dostal od úradov v jednotlivých krajinách žiadosti, koľkým z nich vyhovel, či v koľkých prípadoch poskytol úradom potrebné dáta a informácie o používateľovi.

V tomto prehľade nájdeme aj Česko, kde v priebehu prvých 6 mesiacov minulého roka bolo celkovo 79 žiadostí na získanie údajov o zariadení, finančných identifikátorov, údajov k účtu a vyskytlo sa aj niekoľko núdzových prípadov. Rovnako tak nechýba na zozname Slovensko. V prípade našej krajiny došlo za prvý polrok 2019 iba k 1 žiadosti o identifikátor zariadenia, no Apple úradom nevyhovel.

Policetechnical

Podobný prehľad nájdeme v prípade každej krajiny, no jednoznačné prvenstvo si drží Nemecko, kde od januára do júna 2019 úrady žiadali Apple o prístup k údajom od 13 588 zariadení, pričom požadovali získanie 21 368 identifikátorov. Až v 81 % prípadov spoločnosť tieto dáta poskytla. Najviac žiadostí o prístup k finančným identifikátorom (918) a účtom používateľov (3 619) však majú Spojené štáty.

Každá žiadosť pritom musí spĺňať zákonné podmienky a Apple nevydáva súkromie ľudí úradom v každom prípade. Mnohokrát totiž dáta neposkytne. Najčastejšie vyhovie najmä v núdzových prípadoch. Pre prehľad toho, koľkokrát dostala spoločnosť žiadostí od úradov na Slovensku a v okolitých krajinách, sme spracovali prehľad, kde nájdeš všetky ďalšie detaily.

V každej žiadosti úradov môže byť obsiahnutých viacero identifikátorov, ktoré sa týkajú konkrétnych dát. To znamená, že napríklad v prípade Rakúska dostal Apple celkovo 373 žiadostí o prístup k identifikačným údajom zariadenia, no každá žiadosť mohla mať ďalšie identifikátory, a preto je počet špecifických identifikátorov v takejto situácii 1 207. Z toho však spoločnosť nemusí vyhovieť všetkým, a teda, úrady sa nemusia dostať k celému množstvu požadovaných dát. Úrady pritom môžu žiadať aj o dáta k prístupu do iCloudu či iTunes.

Dostáva stovky tisíc žiadostí, no nemusí vyhovieť všetkým

V celosvetovom merítku pritom spoločnosť evidovala až 31 778 žiadostí o prístup k zariadeniu, v ktorých úrady žiadali prístup k 195 577 zariadeniam. Celkovo Apple vyhovel v 26 051 prípadoch, čo predstavuje 82 % všetkých podaných žiadostí. Orgány taktiež žiadali o vytvorenie kópií dát od účtov používateľov, ktoré obsahujú aj emailovú adresu, či Apple ID. Za prvých 6 mesiacov minulého roka v tomto smere Apple poskytol úradom kópie k celkovo 4 749 účtom.

Firma ale nezaznamenáva iba žiadosti spojené so získaním dát zo zariadení na základe súdneho príkazu alebo iného právneho prostriedku. Vo svojej správe totiž uvádza aj množstvo žiadostí úradov o stiahnutie aplikácií zo svojho obchodu AppStore. V minulom roku pritom dostal celkovo 95 žiadostí o stiahnutie aplikácií na základe porušenia zákona a porušenia pravidiel platformy AppStore. Celkovo za minulý rok po podnetoch odstránil zo svojho obchodu 314 aplikácií.

K čomu sú tieto žiadosti dobré?

Ide najmä o prípady, kedy úrady potrebujú zistiť ďalšie skutočnosti pri vyšetrovaní podozrivého a informácie obsiahnuté v jeho Apple zariadení môžu pomôcť dokázať jeho vinu alebo nevinu. Prelomenie ochrany iPhonu nie je práve najjednoduchšia záležitosť a v niektorých prípadoch môže byť príliš zdĺhavé. Preto sa orgány činné v trestnom konaní a ďalšie inštitúcie obracajú pri dokazovaní práve na samotný Apple.

Flickr

Ten je totiž známy ochranou dát svojich používateľov a ich súkromia. Aj vo vyššie spomínaných štatistikách tak môžeme vidieť, že spoločnosť neschválila všetky žiadosti, ktoré v priebehu prvých mesiacov minulého roka dostala. Napriek tomu sú tu ďalšie spoločnosti, ktoré dokážu prelomiť zabezpečenie týchto zariadení, čím dokazujú, že ani iPhony a ďalšie relatívne bezpečné Apple zariadenia nie sú neprelomiteľné.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom