Medzi spolo?nos?ami Samsung a Apple panuje ?asto a? nezdravá rivalita. V snahe zvý?i? svoje zisky v?ak obe spolo?nosti neraz doká?u túto rivalitu prekona? a dohodnú? sa na vzájomnej spolupráci. Najnov?ie tak juhokórejsky gigant opä? pomô?e svojmu úhlavnému nepriate?ovi z amerického Cupertinu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a najnov?ích informácií Apple pomaly, ale isto za?ína pripravova? zásoby potrebných komponentov pre najnov?ie iPhony. Tie prídu hne? v troch rôznych verziách, pri?om okrem iPhonu 7S a iPhonu 7S Plus má by? odhalený aj revolu?ný model s ozna?ením iPhone 8. Ten má na svojej prednej strane nies? bezrámikový OLED displej, pod ktorým viac nebude figurova? ikonické okrúhle domovské tla?idlo. Najnov?ie správy teraz tieto domnienky potvrdzujú, nako?ko sme sa dozvedeli, ?e si Apple objednal a? 70 miliónov ohybných Super AMOLED panelov od svojho najvä??ieho rivala a konkurenta.

Samsung Galaxy S8 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Twitter/Benjamin Geskin

Nenechaj si ujs?
Apple chce obohati? iPhony o ?al?í hardvér z vlastnej dielne. ?o to bude tentokrát?

S oh?adom na toto skuto?ne ve?ké ?íslo je zrejmé, ?e si americký ovocinár verí a od svojho revolu?ného modelu neo?akáva ni? iné, ne? úspech. Ten mu má zaisti? panel s uhloprie?kou 5,2-palca, ktorý bude zrejme zabera? takmer celú jeho prednú stranu. iPhone 8 má ?alej podporova? bezdrôtové nabíjanie a taktie? má by? odolný vo?i preniknutiu vody ?i prachu. Tento smartfón by mal by? plnohodnotným konkurentom pre Samsung Galaxy S8, pri?om ho má vo viacerých smeroch prekona?. Hovorí sa napríklad o tom, ?e výro?ný iPhone od Applu bude prvým zariadením so skenerom odtla?kov prstov umiestneným priamo v displeji.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]