Aj ke? nedávne správy hovorili o nie najlep?ej finan?nej situácií kalifornského výrobcu, situácia sa rapídne zmenila. V týchto d?och mô?e nad?ený Tim Cook prehlasova?, ?e Apple predal najviac iPhonov od svojho vzniku. Nárast nezaznamenali len smartfóny, ale taktie? slu?by výrobcu. Spolo?nos? z Cupertina sa dostáva na svoj vrchol a v?aka týmto správam má e?te odvá?nej?ie plány do budúcnosti. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na konci januára oznámil CEO Apple, Tim Cook, ?e zisky spolo?nosti za prvý ?tvr?rok dosiahli historické maximum a prepísali tak doteraj?ie rekordy. Gigantovi sa podarilo preda? neuverite?né mno?stvo iPhonov a vzrástli aj zisky zo slu?ieb App Store, Apple Music, iCloud a ?al?ích. Po nieko?kých rokoch tak opadlo v spolo?nosti napätie a za posledné obdobia sa situácia vy?plhala a? k tomuto novému rekordu. V poslednom ?tvr?roku sa podarilo preda? a? 78 miliónov iPhonov v hodnote viac ako 72 miliárd eur a ve?kú zásluhu na tom má aj nový iPhone 7. Cena samotného iPhonu stúpla oproti predchádzajúcemu obdobiu na celkových 646 ?. Situácia oh?adom predaja sa zlep?ila aj pri iPadoch a Apple Watch dokonca za?ili svoje najlep?ie obdobie vôbec.

zdroj fotografie: Business Insider

Za v?etko Apple v?a?í hlavne zákazníkom, ktorí si v posledných mesiacoch vyberali najmä drah?ie modely s vy??ou mar?ou. Svoje krásne obdobie tak za?ívali hlavne iPhony s prívlastkom ?Plus? a zákazníci uprednost?ovali aj vy??ie pamä?ové verzie s kapacitou 128 GB. Aj kvôli tomu vykazuje výrobca ?istý zisk viac ako 16,5 miliárd eur. Finan?ný riadite?, Luca Maestri, u? v minulosti predpovedal tento nárast príjmov a pod?a jeho slov sú tie? zákazníci ove?a spokojnej?í aj s výrobkami zo segmentu tabletov, konkrétne mal namysli iPady spolu s novým modelom iPad Pro.

zdroj fotografie: DGtle

TIP: Zákazníci Apple tú?ia po inovatívnej?ích iPhonoch, za ktoré by si pokojne priplatili e?te viac

Práve tieto správy znamenajú, ?e Apple na nových iPadoch zarobil omnoho viac ako v rovnakom období po minulé roky. Segment slu?ieb bol najrýchlej?ie rastúcim v poslednom období, za ktoré sa stihol vy?vihnú? o neuverite?ných 18 % so ziskom takmer 6,7 miliárd eur. Tieto fantastické správy na?tartovali vedenie k e?te odvá?nej?ím cie?om a Tim Cook chce v najbli??ích ?tyroch rokoch zdvojnásobi? zisky. Pozitívnu víziu do budúcnosti má aj Luca Maestri, ktorý tvrdí, ?e Apple vo svojom App Store zdvojnásobí zisk v porovnaní so ziskmi Google Play za rok 2016.

zdroj fotografie: Business Insider

Za úspechmi Apple stojí ove?a viac ako si mnohí myslia a neraz sa spolo?nos? ocitla v nezávideniahodnej situácií. Od roku 2015 sa jej podarilo roz?íri? svoje pôsobenie naplno aj do ?alekej ?íny, kde sa jej zisky v niektorých momentoch zdvihli aj o 100 %. V poslednom roku sa na výslnie v?ak dostali najmä domáci, ?ínski výrobcovia. Huawei, Oppo, ZTE a Vivo znepríjem?ovali doteraz skvelé pôsobenie, no pod?a analytika sa ?ínsky výrobcovia dostávajú do najvä??ieho geografického predajného deficitu, zatia? ?o sa znova naskytá ?anca pre Apple. Ten má za ve?kou mlákou ?ulo?ených? takmer 186 miliárd eur a v?aka da?ovej reforme Donalda Trumpa si ?oskoro zrejme bude môc? firma odnies? svoje peniaze spä? domov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]