Práce na novom sídle amerického giganta za 5 miliárd dolárov sa chýlia ku koncu. Takto vyzerá tesne pred dokon?ením.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nový Apple Campus s celkovou rozlohou 260 128,512 m2 sa ?oskoro stane pracoviskom pre 12 000 zamestnancov spolo?nosti. Tí budú môc? vo vo?nom ?ase aj zájs? do fitness centra ?i najes? sa v re?taurácii. Apple pritom bral oh?ad aj na prírodu a v?aka solárnym panelom umiestneným po streche bude celý komplex pohá?aný 100 % obnovite?nou energiou. Pri sídle sa bude nachádza? aj akýsi rybník, les a ovocný sad.


Nenechaj si ujs?
Potvr­de­né! ESET posta­ví v Bra­ti­sla­ve kem­pus, kto­rý mô?e zme­ni? Slo­ven­sko

Vyzerá to tak, ?e pomyselná tvár firemných kancelárií sa za?ína meni? k lep?iemu. Ak by sa spolo?nos?ou Apple in?pirovali aj ostatné firmy, nielen?e by prispeli k ekologickej?ej budúcnosti, ale aj zamestnanci by pracovali v ove?a kraj?om prostredí. Na Slovensku mô?eme podobný krok o?akáva? od Esetu, ktorý taktie? plánuje v Bratislave vybudova? nové sídlo. Viac ti v?ak prezradí video vy??ie, ktoré rozhodne pote?í v?etkých technologických nad?encov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
63%
Chcem to
0%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.