Bezdrôtové slúchadlá AirPods od spolo?nosti Apple sa stali najlep?ie predávanými bezdrôtovými slúchadlami na trhu. Výrazne sa im darí hlavne na domácom americkom trhu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Od svojho predstavenia v decembri minulého roka len málokto ?akal, ?e sa AirPods stanú najpredávanej?ími bezdrôtovými slúchadlami na trhu. Túto skuto?nos? u? skôr predpovedal renomovaný analytik Gene Munster. Pod?a neho mali by? slúchadlá lep?ie ako Apple Watch, ?o sa týka predajov a obratov. Teraz jeho predpove? potvrdila aj výskumná spolo?nos? NDP. Pod?a nej sa zatia? v roku 2017 predalo viac ako 900 000 kusov len na americkom trhu.

zdroj fotografie: Apple

Aj napriek bohatej konkurencii, akou sú spolo?nosti Sony ?i Samsung, AirPods ovládli americký trh s 85 % podielom. Tento úspech dosiahli aj napriek rôznym problémom s dodávkami ?i kon?truk?ným spracovaním. Predsa len v za?iatkoch predaja bola ?akacia doba viac ako mesiac. Taktie? výrazne zavá?il fakt, ?e iPhone 7 a 7 Plus pri?li na trh bez 3.5 mm audio jacku. Fanú?ikov nezastavila ani cena, ktorá sa v oficiálnych obchodoch pohybuje na hranici 179 ?. Kúpil si si AirPods aj ty alebo si uprednostnil inú zna?ku?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.