Google má mnoho partnerov, ktorí mu pomáhajú s pridávaním alebo vylep?ovaním funkcií opera?ného systému Android. Zatia? nepredstavený Android O prinesie jedno nenápadné, no o to u?ito?nej?ie vylep?enie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pred pár d?ami sme ?a v súhrnnom ?lánku o Androide O informovali, ?e príde s vylep?enou kvalitou zvuku bezdrôtových slúchadiel. Samotný Google u? tieto informácie potvrdil a na vývoji kvalitnej?ieho zvuku sa bude podie?a? japonská spolo?nos? Sony. Google tvrdí, ?e Sony prispelo viac ako 30 vylep?eniami a 250 opravami chýb. Ve?ký podiel na lep?om zvuku bude ma? hlavne implementácia technológie LDAC.

Sony MDR-1000X mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

android o

Sú?asná technológia, ktorú pou?íva vä??ina smartfónov, doká?e zvuk prená?a? cez Bluetooth rýchlos?ou iba 328Kbps, ?o menej ako kvalita CD. LDAC doká?e prená?a? rýchlos?ou a? 990Kbps, teda takmer trojnásobne rýchlej?ie ako sú?asné SBC. Pre lep?iu predstavu o tejto technológii si pozri porovnanie ni??ie.

android o

zdroj fotografie: PhoneArena

nenechaj si ujs?
Google ne?akane predstavil novú verziu Androidu! ?o nové ponúkne?

Pre Android to síce bude novinka, no niektoré slúchadlá a smartfóny novú technológiu u? nejaký ?as pou?ívajú. Ide najmä o drah?ie slúchadlá od Sony a Xperia smartfóny. V prípade, ?e by sa LDAC predsa len dostalo do nového Androidu, kvalitnej?í zvuk by si mohli vychutna? nielen pou?ívatelia Xperií, ale v?etci s nain?talovaným Androidom O. Av?ak má to jeden há?ik. Aby si pou?ívatelia mohli vychutna? naozaj kvalitný zvuk, budú musie? ?vysoli?? nieko?ko stoviek eur za slúchadlá, preto?e Sony je zatia? jediný výrobca, ktorý ponúka slúchadlá s podporou LDAC.

Slúchadlá Sony MDR-1000x s podporou LDAC

zdroj fotografie: Sony

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.