banner-pixel
Debaty o mobilných opera?ných systémoch sa neobmedzujú ?isto len na porovnávanie u?ito?ných funkcií, ?i dizajnového jazyka, ale aj na ich bezpe?nostné vlastnosti. Systém zeleného robota v tejto oblasti dlhodobo stráca na svoju konkurenciu a u? druhý rok po sebe sa tak stal zranite?nej?ím ne? opera?ný systém vyu?ívaný v smartfónoch spolo?nosti Apple.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a dostupných údajov Android dokonca ponúkol po?as minulého roka viac zranite?ných miest ako desktopové opera?né systémy. Opera?ný systém vyvíjaný spolo?nos?ou Google sa tak umiestnil na samom vrchole nelichotivého rebrí?ka zranite?nosti. Zrejme najvä??í vplyv na tomto umiestnení nesie problém zvaný fragmentácia. V roku 2016 Android celkovo oplýval a? 523 chybami, ktoré by mohli vo svoj prospech vyu?i? ?ikovní hackeri.

android-vs-ios-hacker
zdroj fotografie: Business Insider

TIP: ?o je fragmentácia Androidu a mô?e ju Google vyrie?i??

Tí by s pomocou týchto zranite?ných miest bez vä??ích problémov získali prístup k tvojim osobným údajom, heslám, kontaktom a SMS správam. Konkurencia v podobe systému iOS si viedla podstatne lep?ie, nako?ko ponúkla hackerom len 161 zranite?ných miest. Nemenej zaujímavo vyzerá aj mikrosúboj na poly desktopových opera?ných opera?ných systémov. ?asto kritizovaný Windows 10 bol toti?to po?as minulého roka bezpe?nej?í ako Mac OS X. Prekvapivo najbezpe?nej?ím systémom sa stal star?í Windows 8.1.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]