Spolo?nos? AMD u? dlhé roky za svojim najvä??ím konkurentom v segmente najvýkonnej?ích grafických kariet zna?ne zaostávala. To ale má zmeni? nová rada, ktoré tým od NVIDIE budú konkurova? nielen výkonom, ale hlavne cenou. Najvä??í potenciál skrýva model Radeon RX Vega 64, ktorý svojim výkonom dobieha ob?úbenú GTX1080-ku. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po mesiacoch napínavého ?akania sa hrá?i do?kali odhalenia novej línie grafických kariet od AMD, ktoré ju majú vráti? spä? do hry v segmente najvýkonnej?ích modelov. Výrobca má v rukáve nieko?ko kúskov, ktoré majú konkurova? kartám od jeho najvä??ieho rivala – NVIDIE. Model AMD Radeon RX Vega 64 má prís? hne? v dvoch verziách. Medzi nimi bude najvä??í rozdiel iba v prevedení kon?trukcie. Zatia? ?o ?klasická? verzia ponúkne telo z ?ierneho plastu, tak ?The Limited Edition? príde s hliníkovou kon?trukciou, ktorá pôsobí prémiovej?ie. Táto verzia má by? zákazníkom odosielaná a? do vypredania zásob, no AMD neprezradilo presný po?et kusov, ktoré plánuje vyrobi?.

Myslí to skuto?ne vá?ne

V?etky nové high-end karty v?ak budú obsahova? DIP prepína? podobný tomu v Radeon Pro Frontier Edition, ktorý umo?ní zmenu farby LED podsvietenia. Taktie? týmto novinkám nebudú chýba? tri DisplayPort 1.4 porty a dva porty HDMI 2.0. V?etky novinky by mali by? hrá?om k dispozícii u? v auguste, no viac detailov ti o nich odhalia nasledujúce riadky.

AMD Radeon RX Vega 64

 • Cena: 425 ?
 • Po?et výpo?tových jednotiek: 64
 • Po?et stream procesorov: 4096
 • Ve?kos? HBM2 pamäte: 8 GB
 • ?írka pásma: 484 GB/s
 • Pracovná frekvencia/boost: 1 247 MHz/1546 MHz
 • Výpo?tový výkon: 12,66 teraflopov

zdroj fotografie: Radeon

Nenechaj si ujs?
AMD pripravuje parádne grafické karty takmer do v?etkých segmentov! Budú to v?aka týmto vlastnostiam najvä??ie trháky?

AMD Radeon RX Vega 56

 • Cena: 340 ?
 • Po?et výpo?tových jednotiek: 56
 • Po?et stream procesorov: 3584
 • Ve?kos? HBM2 pamäte: 8 GB
 • ?írka pásma: 410 GB/s
 • Pracovná frekvencia/boost: 1 156 MHz/1 471 MHz
 • Výpo?tový výkon: 10,5 teraflopov

?peciálny model AMD Radeon RX Vega 64 ?Liquid Cooled Edition? bude disponova? rovnakými parametrami ako vzduchom chladená verzia, no zmeny v tomto prípade nastali v pracovnej frekvencii. Tá sa v?aka vodnému chladeniu bude pohybova?  na 1406 MHz, pri?om pri booste dosiahne a? 1677 MHz. Rovnako sa oproti klasickej verzii zvý?il výpo?tový výkon, a to na 13,7 teraflopov. Predáva? sa bude za cenu 595 ?.

Hrá?ov majú priláka? výhodné balíky

So zvy?ujúcim sa záujmom o ?a?bu kryptomien dochádza k nedostatku grafických procesorov, no aj na tento problém AMD vymyslelo rie?enie. Hrá?om spolo?nos? poskytne z?avy pri nákupe grafickej karty spolu s inou hardvérovou výbavou. Aktuálne sú dostupné informácie o troch ?nákupných balíkoch.? Prvý z nich, Radeon Black Pack, poskytne z?avu zhruba 170 ? na nákup 34″ ?irokouhlého monitora Samsung s FreeSync technológiou. Cena za procesor Ryzen 7 a mati?nú dosku sa v tomto balíku zní?i o 85 ?, pri?om zákazníkovi AMD poskytne aj 2 hry v hodnote 100 ?. ?al?í balík nazvaný ako Radeon Aqua Pack bude zah??a? grafickú kartu Radeon RX Vega 64 za 595 ?, pri?om znova sa dostane na z?avu pri kúpe monitora, procesora a základnej dosky. Bonusom budú tie? 2 herné tituly.

zdroj fotografie: Radeon

Posledný z trojice, Radeon Red Pack, obsahuje grafickú kartu Radeon RX Vega 56 za 425 ?. Aj v tomto prípade sa po?íta so zahrnutím rovnakých výhod ako v predo?lých dvoch balíkoch. Tieto z?avy si nakupujúci hrá? bude môc? uplatni? priamo v ko?íku po pridaní jednej z daných grafických kariet. Následne mu vznikne nárok na zní?enú cenu za monitor Samsung FreeSync CF971, procesor Ryzen 7 a mati?nú dosku X370. AMD v?ak umo??uje tieto z?avy uplatni? iba ihne? pri nákupe, preto?e neskôr u? nebudú dostupné. Tieto ?peciálne balíky tak majú hrá?om zvä??i? ?ance na ?uchmatnutie? niektorej z kariet, preto?e sa predpokladá, ?e ?baníci? ?a?iaci kryptomeny nebudú ba?i? po dodato?ných z?avách na iný hardvér a hry.

zdroj fotografie: Radeon

Nenechaj si ujs?
Najnov?ie a najvýkonnej?ie grafické karty AMD a NVIDIE v perfektnom ?slepom? porovnaní. Aký rozdiel priná?a 300 ? v cene?
Silný napájací zdroj bude povinnou výbavou

Na napájanie týchto grafických kariet ale bude za potreby aj poriadne výkonný zdroj. Pre model RX Vega 56 si treba pripravi? napájací zdroj s výkonom 210 W, zatia? ?o model RX Vega 64 si vypýta a? 290 W. ?peciálna verzia s vodným chladením bude potrebova? pri maximálnom za?a?ení a? 350 W zdroj. V?etky tieto výkonné novinky od AMD budú napájané prostredníctvom dvoch 8-pinových konektorov. Otázne v?ak doteraz ostávalo, aký výkon doká?u v porovnaní s ich konkurenciou poskytnú?. Zatia? v?ak neboli zverejnené detailné výsledky z benchmarkov.

Pod?a tvrdení výrobcu bude model AMD Radeon RX Vega 64 poskytova? rovnakú silu ako jeho priamy, 14 mesiacov starý konkurent GeForce GTX1080. Pri hraní na ?irokouhlom monitore s rozlí?ením 3440 x 1440 pixelov dokázala Vega 64 vytla?i? hranicu fps na hodnotu 53 a? 76. AMD ale poukázalo na to, ?e horná hranica karty GTX1080 je síce 78 fps, no minimálna hodnota doká?e klesnú? na 45 fps. Bude ma? táto novinka oproti svojmu odvekému rivalovi mierne navrch? Výrobca tvrdí, ?e v 4K rozlí?ení budú môc? s touto najvýkonnej?ou kartou od AMD hrá?i hra? a? 100 herných titulov. Pri ich hraní by snímková frekvencia nemala klesnú? pod 60 fps.

Sú nové karty AMD skuto?nou hrozbou pre NVIDIU?

NVIDIA bola doteraz v hernom priemysle absolútne dominantnou. Mô?e sa v?ak s príchodom nových, výkonných grafických kariet z línie Vega cíti? ohrozená? Detaily o výkone ?slab?ej? verzie Radeon RX neboli zverejnené, no predpokladá sa, ?e svojou silou bude konkurentom pre model GTX1070. Najvä??ími výhodami nových kariet Vega od AMD ale bude ich priaznivá cena, ktorá je v porovnaní s kartami od NVIDIE na ni??ej úrovni. Aj v?aka tomu si tieto novinky mô?u získa? zástup nových fanú?ikov, no v?etko uká?e a? ?as. Dovtedy je v?ak len na hrá?och, ktorý z nových modelov si do svojej hernej zostavy vyberú. Ktorej z nových kariet Vega línie by si dal prednos? ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]