Jeden z najstar?ích a najvä??ích internetových obchodov sveta, Amazon, sa pred ?asom rozhodol roz?íri? svoje pôsobenie v Európe. Na tento ú?el v?ak spolo?nos? potrebovala nové logistické centrum, ktoré vyrástlo práve u nás na Slovensku. Svoje brány nový sklad u? ?oskoro otvorí zamestnancom v Seredi. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Amazon sa so stavbou svojho nového logistického centra dostáva do finálnej fázy a vo výsledku poskytne pracovné miesta a? pre 1000 zamestnancov. Ke??e záujem je obrovský, tak firma u? za?ala s náborom nových pracovníkov. Spolu so skladom v Seredi tak bude Amazon na Slovensku zamestnáva? u? takmer 2000 ?udí. Niektoré zdroje tvrdia, ?e celkový po?et zamestnancov v novom logistickom centre sa mô?e dokonca zvý?i? a? na 3000. Ke??e je u nás o pracovné miesta stále ve?ká núdza, tak ponuka Amazonu neostala bez pov?imnutia a o novú prácu má záujem mnoho ?udí.

zdroj fotografie: Amazon

Firma u? s predstihom spustila prijímanie nových pracovníkov, ktorí budú ma? lákavé finan?né ohodnotenie. Hodinová mzda sa v sklade Amazonu bude pohybova? na úrovni od 4,5 do 6,5 ?/hod. V prepo?te tak bude mesa?ný plat dosahova? sumu zhruba 920 ?. K tejto ponuke sa pridá aj 13. plat a rôzne iné výhody. Na oplátku ale zamestnávate? o?akáva pravidelnú dochádzku do práce a ur?itý pracovný výkon. Za splnenie týchto podmienok ?aká na zamestnanca odmena vo forme 20 % bonusu. Finálna fáza výstavby skladu u? nepotrvá dlho a ?oskoro sa do nej nahrnú tisíce nových pracovníkov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
0%
Mám to
9%
Nepáči sa mi to
5%
Neznášam to
23%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]