AliExpress je e-shop, ktorý aspo? z po?utia pozná takmer ka?dý fanú?ik inteligentných technológií. Tento pojem je rovnako známy aj ?u?om, ktorí technológiám ve?kú pozornos? nevenujú a skôr sa zaujímajú o módu ?i rôznorodé produkty ur?ené do na?ich domácností. Málokto v?ak vie, ?e u? o necelý de? ubehne presne sedem rokov od jeho zalo?enia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Podobne ako nedávno u?inil známy Gearbest, aj AliExpress plánuje pri príle?itosti svojich u? siedmych osláv odmeni? svojich zákazníkov, a to hne? viacerými spôsobmi. Jednozna?ne ten najpozitívnej?í sa prejaví na cenách drvivej vä??iny ponúkaných výrobkov, ktoré budú omnoho lacnej?ie ako za normálnych okolností. Práve preto ti ur?ite odporú?ame nain?talova? mobilnú aplikáciu tohto internetového obchodu, nako?ko práve tam po?as osláv nájde? produkty za najlep?ie ceny. Rovnako sa v tejto aplikácii mô?e? zapoji? do viacerých sú?a?í o z?avové kupóny. Aby toho nebolo málo, ka?dý jej nový pou?ívate? má po nain?talovaní mo?nos? získa? kupóny do vý?ky 200 dolárov, ?o je zhruba 185 ?.

zdroj fotografie: AliExpress

Zú?astni sa obrovských narodeninových zliav aj ty

Opä? budú oslavy prebieha? na viaceré etapy, pri?om tá prvá za?ína u? v utorok, 28. marca. V tento de? bude? môc? nakúpi? tie najpredávanej?ie produkty z tohto e-shopu za poriadne nízke sumy. ?al?í de? na to v?ak bude e?te o nie?o lákavej?í, nako?ko bude zlacnených viac ako 30 miliónov rôznych produktov. Oslavy v?ak dlho nepotrvajú a oficiálne budú ukon?ené  30. marca, kedy bude? ma? poslednú mo?nos? na vyu?itie zvýhodnených cien. K tomu v?etkému budú po?as týchto dní prebieha? aj dobre známe flash deals (rýchle výpredaje), v ktorých nájde? niektoré výrobky za skuto?ne vynikajúce ceny.

zdroj fotografie: AliExpress

Aby si si v?ak vedel lep?ie predstavi?, ?o ?a po?as osláv ?aká a neminie, pripravili sme si pre teba zopár príkladov. Od 28. do 30. marca si toti?to bude? môc? zakúpi? smartfón Xiaomi Redmi Note 4X s 5,5-palcovým FullHD displejom, procesorom Snapdragon 625 a plnou LTE podporou za senza?ných 141 ?. Xiaomi Mi5 s hliníkovo-skleným telom, procesorom Snapdragon 820, 3 GB RAM ?i 64 GB pamä?ou bude? môc? zasa získa? u? za 212 ?. Najlákavej?ie v?ak vyzerá ponuka na Xiaomi Mi Note 2 so zahnutým displejom, Snapdragonom 821, 6 GB RAM a podporou v?etkých LTE sietí, ktorý si bude? môc? zadová?i? za 488 ?. Toto ale nie je ani z?aleka v?etko a pre zoznam v?etkých zvýhodnených Xiaomi produktov ti odporú?ame nav?tívi? odkaz ni??ie.

Od 28. do 30. marca bude prebieha? aj obrovský výpredaj smartfónov v?etkých ?ínskych zna?iek ako UMi, Huawei, Doogee, Cubot, ZUK, Blackview a ve?a ?al?ích. Zliav sa v?ak nedo?kajú len smartfóny, ale aj tablety a neskuto?né mno?stvo rôznych gadgetov. K tomuto výpredaju sa dostane? cez odkaz ni??ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
63%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]