Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

AliExpress je medzi zákazníkmi z celého sveta, vrátane Slovákov, veľmi obľúbený internetový obchod. Môžeš si tu za nízke ceny kúpiť takmer všetko, od oblečenia cez veci do domácnosti, hračky, až po kozmetiku a techniku.

Ľudia ale majú často otázky, či sú produkty dobré a či firma dodržiava pravidlá. Ako informuje portál oPeniazoch.sk, práve na to sa teraz pozrie Európska komisia.

Veľká online platforma s pravidlami

Európska komisia na svojej webovej stránke oznámila, že skúma, či AliExpress porušil pravidlá zákona o digitálnych službách, ktoré platia pre všetky online platformy v EÚ od 17. februára.

Po tom, čo AliExpress uviedol, že má v EÚ mesačne 104,3 milióna aktívnych používateľov, ho 25. apríla 2023 zaradili medzi veľké online platformy.

Od tohto označenia musel AliExpress začať spĺňať určité požiadavky zákona o digitálnych službách do štyroch mesiacov.

Ktoré oblasti bude komisia skúmať?

Európska komisia sa vo svojom formálnom konaní zameria na viaceré oblasti. Najviac sa však bude venovať tomu, či AliExpress dodržiava pravidlá z aktu o digitálnych službách. Tieto pravidlá sa týkajú hodnotenia a znižovania rizík spojených s šírením nelegálneho obsahu a možných negatívnych dopadov, ktoré by mohli ohroziť ochranu spotrebiteľa.

Európska komisia bude skúmať aj tieto oblasti:
  • Nedostatočné presadzovanie podmienok služby AliExpress zakazujúcich určité výrobky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie spotrebiteľov (falošné lieky, potraviny, výživové doplnky…);
  • Nedostatok účinných opatrení na predchádzanie šíreniu nezákonného obsahu;
  • Riziko pre maloletých (prístup k po*nografickému materiálu);
  • Nedostatok účinných opatrení na predchádzanie úmyselnej manipulácii na online platforme prostredníctvom tzv. skrytých odkazov;
  • Nedostatok účinných opatrení na predchádzanie rizikám vyplývajúcim z vlastností, ako sú influenceri propagujúci nezákonné alebo škodlivé výrobky prostredníctvom „pridruženého programu“ AliExpress.

Komisia sa zameria na viacero úloh. Skontroluje, ako AliExpress hlási nelegálny obsah a ako funguje ich systém na riešenie sťažností. Pozrie sa aj na to, či sú informácie od predajcov spoľahlivé a úplné. Skúma, ako AliExpress vysvetľuje používanie kľúčových pravidiel v odporúčacích systémoch, ako udržiava prehľadné a spoľahlivé reklamy na svojej stránke a či dáva výskumníkom prístup k svojim verejným dátam.

Reddit

Ak sa ukáže, že tieto porušenia naozaj existujú, znamenalo by to, že AliExpress nedodržal niekoľko pravidiel z aktu o digitálnych službách. Komisia sa teraz sústredí na dôkladné preskúmanie tejto záležitosti.

„Ochrana spotrebiteľov, najmä maloletých, je základným kameňom aktu o digitálnych službách. AliExpress musí dodržiavať svoje povinnosti týkajúce sa zmierňovania systémových rizík na svojej platforme a uplatňovať všetky ochranné ustanovenia na zaistenie bezpečnosti svojich služieb. Komisia teraz posúdi svoje opatrenia a overí ich súlad s našimi pravidlami,“ uviedla výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová.

AliExpress bude povinný všetky problémy opraviť

Po začatí formálneho konania Európska komisia bude ďalej zbierať rôzne dôkazy. Pošle aj ďalšie žiadosti o informácie, uskutoční rozhovory a inšpekcie.

Toto začatie umožňuje komisii podniknúť kroky na zastavenie alebo napravenie porušení, ako napríklad určiť predbežné opatrenia podľa článku 28 ods. 1 a rozhodnúť o neplnení povinností. Komisia môže okrem iného prijať aj záväzky od AliExpressu na opravu všetkých uvedených problémov, ktoré skúma.

„Akt o digitálnych službách sa netýka len nenávistných prejavov, dezinformácií a kybernetického šikanovania. Takisto je potrebné zabezpečiť odstránenie nezákonných alebo nebezpečných výrobkov predávaných v EÚ prostredníctvom platforiem elektronického obchodu. Nie je možné s tým obchodovať na jednotnom trhu EÚ,“ uviedol komisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú