Ka?dý z nás u? zrejme pracoval alebo aspo? po?ul o programoch na úpravu fotografií. Medzi najznámej?ie z nich patrí aj Adobe Photoshop ?i Lightroom. Práve spolo?nosti Adobe, ktorá má na svedomí tieto dva spomínané programy, sa podarilo vyvinú? nový algoritmus na úpravu fotografií. Ten so snímkami doká?e robi? doslova zázraky. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nový algoritmus od Adobe pracuje podobne ako napríklad aplikácia Prisma. Tá na upravované fotografie aplikuje rôzne ?týly ?i umelecké filtre. Vo výsledku teda vznikne nový snímok, ktorý vyzerá akoby ho nama?oval ?pi?kový maliar. Známa spolo?nos? v?ak vzala úpravu fotografií z iného konca a miesto aplikácie filtrov doká?e pomocou ?peciálneho algoritmu aplikova? rôzne farby a osvetlenie z jednej fotografie na ?al?iu.

zdroj fotografie: TechSpot

Nenechaj si ujs?
Tech News: Nová kompresia obrázkov RAISR od Googlu doká?e zmen?i? ich ve?kos? pri zachovaní rovnakej kvality

V praxi to znamená, ?e tento algoritmus upraví napríklad fotografiu zachytenú po?as jasného slne?ného d?a tak, aby vyzerala akoby bola zachytená pri západe slnka, pri?om nedôjde k po?kodeniu alebo zmene línií upravovanej snímky. ?al?ou pozoruhodnou schopnos?ou sú najmä rýchle inteligentné úpravy. V?aka nim je mo?né prida? napríklad viac svetla do okien mrakodrapu napodobnením referen?nej snímky.

zdroj fotografie: PetaPixel

?peciálny algoritmus ?alej doká?e v týchto prípadoch zabráni? aj kopírovaniu vzh?adu oblohy z referen?nej fotografie na výslednú fotografiu. Pre vytvorenie tejto jedine?nej techniky upravovania vyu?ili vývojári ?peciálne metódy hlbokého u?enia softvéru. V?aka tomu tak mô?e by? upravovaná fotografia zmenená na nepoznanie od originálu a pritom ostanú v?etky prvky ?i línie snímky nepo?kodené.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
71%
Páči sa mi to
18%
Chcem to
4%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
4%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]