Google je známy tým, ?e ?asto pou?íva vtipy na spôsob geekov. Web Business Insider zozbieral 13 vtipných situácií, pri?om niektoré ti ur?ite zamotajú hlavu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na úvod spomenieme prípad, kedy sa mu?ovi menom Sanmay Ved podarilo kúpi? doménu Google.com na jednu minútu. Spolo?nos? ho odmenila sumou 6006.13 $. Ak sa pýta?, pre?o Google pou?il namiesto okrúhleho ?ísla práve takéto, dôvod je ten, ?e sa tento sled ?íslic rovná slovu Google numericky.

Na prvý poh?ad oby?ajný screenshot Google IPO, na ktorom mô?e? vidie? jedno zaujímavé ?íslo. Menej matematicky zdatným by ur?ite na prvý poh?ad nebolo jasné, ?e sa jedná o Eulerovo ?íslo, teda 2,718281828.


zdroj fotografie: Google

O nie?o neskôr Google predával 14 159 265 svojich akcií. Pre?o práve 14 159 265? Preto?e je to prvých osem ?ísiel z Ludolfovho ?ísla za desatinnou ?iarkou.


zdroj fotografie: Flickr / Bill Ward

Vyh?adávací gigant predviedol svoj zmysel pre ?íselné vtipy opä? v roku 2011, kedy ponúkal 1 902 160 540, respektíve 2 614 972 128 dolárov za niektoré patenty. Ani v tomto prípade nie sú ?ísla vymyslené náhodne, ke??e prvým je Brunova kon?tanta a druhým Meissel-Mertensova kon?tanta. Google nakoniec vysnívané patenty nevyhral.


zdroj fotografie: Reuters

V ?al?ej aukcii minul Google a? 25 miliónov dolárov na kúpenie domény ?.app?. Spolu s tým sa v?ak pri?iel na ?al?í bláznivý nápad, ke? sa za?al so sloví?kami trochu hra?.

Uviedol: ?We are very .app-y with .how, at a .minna-mum, they have the potential to .foo-ward internet innovation.?. Ak ovláda? aspo? základy angli?tiny, vtip od Google ihne? pochopí?.

Ak má? rád meme, teraz si príde? na svoje. Google aj takouto formou odpovedá na bugy (chyby) v aplikácii Gmail.


zdroj fotografie: Google

Google sa s touto odpove?ou zachoval trochu nemorálne. ??udia budú ma? ve?a sexu v autonómnych autách.? Odpove? od Google: ?Nemáme oficiálne postavenie v dia?ni?ných nehodách.?

Google Mapy trpeli chybou, ke? zobrazovali Sauronovu ve?u z Pána prste?ov. Vyjadrenie v jazyku ?kriatkov rozhodne stálo za to.


zdroj fotografie: Google

Google lákal nových developerov skrz ?peciálne zabezpe?enú web stránku.


zdroj fotografie: Google

Odpove? na tieto praktiky prijímania nových developerov bola nasledovná:

“ import string

z=string.ascii_lowercase

m=“.join([z[6],z[11],z[7],z[5]])

print(m) “

„GLHF,“ ?Good luck, have fun!?

Mo?no ti u?lo, ?e doména pre Alphabet sa volá abc.xyz. Google si v?ak pre istotu zaobstaral aj doménu abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.com. 

zdroj fotografie: Business Insider

Alphabet taktie? kúpil nieko?ko zásob za pomerne netradi?nú sumu 5 099 019 513 59 dolárov. Toto ?íslo je odmocnina z ?ísla 26, ?o je po?et písmen anglickej abecedy, vynásobená miliardou. 


zdroj fotografie: Business Insider

?Máme radi ma?ky, no sme psia spolo?nos??. Takto znie vyhlásenie giganta vo svojom oficiálnom kódexe správania. 

zdroj fotografie: Business Insider

?al?ia kuriozita je e?te z roku 2015. Pod?a vyjadrení, ka?dá dcérska spolo?nos? Alphabetu mô?e ma? vlastný kódex správania, aby ctili a vytvárali adekvátne hodnoty, no ak do neho zasvätia aj ma?ky, budú ma? ve?ký problém. 

zdroj fotografie: Business Insider

V ?ase, ke? mal vraj Google kúpi? spolo?nos? Condé Nast (správy pochádzali z portálu WWD), komunika?né oddelenie softvérového giganta sa ihne? chopilo príle?itosti a vydalo nesmierne vtipné vyhlásenie. Portál ale následne ponúkol odvetný úder, v ktorom sa pí?e: ?Pravdepodobne niekde vygooglili, ako sa pí?e vtipná odpove?.? 

Vyjadrenie Google

 

zdroj fotografie: Business Insider

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.