Určite si pamätáš na radosť, keď si prvýkrát zapol nový počítač. Bleskový štart, na nič sa nečaká a koľko tu je voľného miesta! Po istom čase však nastane spomalenie. U niekoho sa prejaví viac, u iného menej, no faktom je, že chod počítača sa zmení smerom k horšiemu.

Aj keď nie je spustené nič okrem operačného systému, disk sa točí naplno, vyťaženosť procesora je na trojcifernom čísle a využitie pamäte sa škriabe k maximálnym hodnotám. Skutočné trápenie však nastane, keď chceš spustiť nejaký program či nedajbože hru.

Ak máš problémy s pomalým počítačom, predstavíme pár tipov, ktoré zrýchlia jeho chod. Dodáme len, že ide takmer výlučne o nastavenia priamo v operačnom systéme Windows 10, takže nie je potrebné nič inštalovať či dokupovať.

1. Zrýchlenie štartu

Jednou z prvých vecí, ktoré si všimneš pri pravidelnom používaní počítača, je rýchlosť jeho zapínania. Čas zapnutia sa predlžuje priamo úmerne s počtom nainštalovaných a automaticky spúšťaných programov.

Automatické zapínanie programov má zmysel len vtedy, ak sú využiteľné okamžite po štarte počítača. Ide napríklad o antivírové programy, no v opačnom prípade ich môžeme vypnúť nasledovným spôsobom:

Správcu úloh zapneš stlačením klávesy Windows, kde napíš taskmgr.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Následne sa prepni do záložky Startup. Kliknutím pravou myškou na spustený program otvoríš kontextové menu a vyber Disable.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Takýmto spôsobom sa daný program automaticky nespustí pri štarte. V prípade potreby ho však môžeš kedykoľvek spustiť manuálne.

2. Dočasné odstavenie automatických aktualizácií

Aktualizácie slúžia spravidla na opravy drobných chybičiek alebo na vyladenie chodu operačného systému, či rôznych programov. V poslednom čase však aktualizácie Windows 10 prinášajú viac problémov ako vylepšení. Preto ak sa nejde o kritické bezpečnostné záplaty, je dobré automatické aktualizácie vypnúť a pred ich inštaláciou sa uistiť, že nespôsobia nechcené spomalenie systému alebo dokonca znefunkčnenie niektorých jeho funkcií. Viac o týchto problémoch si môžeš prečítať v jednom z našich článkov.

Do menu aktualizácií operačného systému Windows 10 sa dostaneš stlačením klávesy Windows zadaním check for updates. Takýmto spôsobom sa dostaneš do menu aktualizácií Windows 10.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Následne vyber možnosť Advanced options a otvor ju.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech
Jednou z posledných položiek, takmer úplne dole je možnosť Pause updates. Vyber si, na ako dlho chceš odložiť automatické aktualizácie.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Maximálny odklad je 35 dní, potom je potrebné odklad manuálne zopakovať.

3. Zálohovanie je základ

Pred každou veľkou zmenou, ktorú budeš v nastaveniach Windows 10 robiť, odporúčame vytvorenie zálohy aktuálnych nastavení. V prípade, že niečo nepôjde podľa predstáv alebo posledná aktualizácia spôsobuje problémy, môžeš si obnoviť všetky pôvodné nastavenia práve z tejto zálohy.

Po stlačení klávesy Windows zadaj Create restore point a potvrď klávesou Enter.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

V záložke System protection vyber disk, na ktorom je nainštalovaný Windows 10 a otvor configure. Spravidla ide o disk C:

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Uisti sa, že je zapnutá ochrana systému a klikni na OK.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Kliknutím na Create sa otvorí možnosť pomenovania zálohy. Po zadaní názvu klikni na Create.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech
4. Zablokovanie kontroly používateľských účtov

Potvrdzovanie hlášky, či chceš naozaj niečo spustiť alebo nainštalovať, vie byť veľmi otravné. Našťastie existuje jednoduchý spôsob, ako túto hlášku eliminovať. Po stlačení klávesy Windows zadaj Change user account settings control a stlač Enter.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Následne zmeň hodnotu z prednastavenej na Never notify a potvrď OK

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

5. Je dôležité mať dostatok voľného miesta

Pri inštalovaní aktualizácií či rôznych programoch ostávajú na disku dočasné súbory, ktoré zaberajú zbytočne veľa miesta, spomaľujú počítač a je potrebné ich vymazať. Ide o súbory jednorazového využitia pri inštaláciách a sú dobre ukryté. Pomocou pár príkazov sa ich však môžeme jednoducho zbaviť. Základné čistenie disku urobíš nasledovným spôsobom. Po stlačení klávesy Windows a zadaní disk cleanup spustíš menu ako správca.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Vyber disk, ktorý chceš vyčistiť a potvrď OK. Otvorí sa nové okno, kde si môžeš vybrať, ktoré položky chceš zmazať.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Kliknutím na položku Clean up system files sa dostaneš k rozšíreným možnostiam, kde môžeš zmazať napríklad súbory, ktoré boli používane pri aktualizáciách.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Staré zálohy OS odstrániš v záložke more options a kliknutím na Clean Up v sekcii System restore and Shadow Copies.

Dôležité upozornenie!

Určite pred týmto krokom odporúčame vytvoriť vlastnú zálohu spôsobom, aký sme popisovali vyššie.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Ďalším krokom je odstránenie dočasných, tzv. temp súborov cez príkazový riadok, ktorý si vyvoláme kombináciou tlačidiel Windows + R a následným zadaním temp. Opäť potvrdíme klávesou Enter.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Pomocou klávesovej skratky CTRL + A označíme všetky súbory a pomocou SHIFT + DELETE ich nadobro odstránime.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Posledným krokom je odstránenie dočasných jednorazových súborov rôznych aplikácií. Opäť to spravíme cez príkazový riadok, čiže Windows + R a tentokrát zadaj %temp%

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Postup odstránenia súborov je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade.

6. Bez defragmentácie to nepôjde

Štandardne používané pevné disky delíme do dvoch kategórií. Prvou sú klasické mechanické disky, ktoré sú tvorené viacerými otočnými diskami, po ktorých sa pohybuje čítacia hlavica. Druhou kategóriou sú SSD disky, ktoré nemajú mechanické pohyblivé časti a na prvý pohľad vyzerajú ako pamäťové RAM moduly.

Súbory sa na disky neukladajú v celku, ale do sektorov, ktoré sú aktuálne voľné. Toto delenie súborov sa nazýva fragmentácia a spôsobuje spomaľovanie či zasekávanie sa. Čítacia hlavica totiž musí aj pri spracovaní jedného súboru prehľadávať rôzne sektory disku a práve defragmentácia je nástroj určený na upratanie disku a čo najlogickejšie usporiadanie miesta na disku.

SSD disky nemajú mechanické pohyblivé časti, takže defragmentácia nie je potrebná. Pred samotnou defragmentáciou spusti analýzu, aby si videl, v akom stave je tvoj pevný disk. Stlač Windows a zadaj Defragment and optimize drives.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Vyber si disk, ktorý chceš analyzovať a klikni na Analyze.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Chvíľu to síce potrvá, ale zistíš percentuálny podiel fragmentácie disku. Potom už len klikni na Optimize a spusti samotnú defragmentáciu.

7. Disky musia byť bez chyby

Je nevyhnutné, aby boli všetky disky v počítači v 100 % stave a bez akýchkoľvek chýb. V opačnom prípade je nutné pristúpiť k výmene disku. Je to síce drastické a drahé riešenie, ale ak sa na diskoch vyskytujú chyby, mechanická čítacia hlavica sa bude snažiť tieto chyby prečítať a bude sa zasekávať na chybných sektoroch. To vedie k nadmernému opotrebovania čítacej hlavice a samozrejme k spomaľovaniu celého počítača.

V akom stave sú disky vieme zistiť týmto spôsobom. Stlačením Windows a napísaním cmd spustíme ako správca systému príkazový riadok.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Zadaj príkaz chkdsk c: /f

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Na otázku, či chceme naplánovať kontrolu počítača aj s následnou opravou chýb, zadaj Y a potvrď Enterom. Reštartuj počítač a počkaj, kým prebehne kontrola a prípadná oprava. Týmto spôsobom sa dozvieme stav pevného disku v počítači. Ak je na konci výpisu nula chýb, disk je v poriadku.

8. Ultimátna sila drieme v každom laptope

Táto možnosť je určená hlavne pre laptopy a nie je vo Windows 10 prednastavená, preto ju musíme aktivovať manuálne. Po stlačení Windows a zadaní Choose a power plan sa zobrazia jednotlivé prednastavené plány správy energie v laptope. Ako môžeš vidieť na obrázku nižšie, my už máme nastavený tzv. Ultimate power plan, ktorý nie je štandardne dostupný.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Na jeho pridanie stačí spustiť príkazový riadok ako správca a do novootvoreného príkazového riadku si skopíruj tento príkaz powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Teraz by si mal mať možnosť prepnúť si power plan na Ultimate a užívať si plný výkon svojho laptopu.

9. Herný mód nie je len pre hry

Túto funkciu využijú hlavne hráči hier, ale svoje uplatnenie si určite nájde aj pri bežnom používaní. Aktiváciou herného módu sa totiž stopne automatické inštalovanie updatov a celý výkon počítača sa sústredí na spustený program alebo hru.

Herný mód môžeš aktivovať veľmi jednoducho. Pomocou klávesovej skratky Windows + I sa dostaneš do nastavení, kde vyberieš položku Gaming.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Vyber Game mode a prepínačom ho zapni.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech
10. Nastav si diagnostiku

Ďalšou z možností, ako získať dodatočný výkon, je zmena odosielania údajov z tvojho počítača na diagnostické účely za účelom dodatočných vylepšení. Netreba sa obávať, nejde o žiadne osobné údaje. Viac o účele zbierania týchto informácií nájdeš na oficiálnej stránke Microsoftu.

Klávesovou skratkou Windows + I sa dostaneš do menu, kde vyber položku Privacy (Súkromie).

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech
Vyber položku Diagnostics and feedback a diagnostiku prepni na Basic.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Možno o tom nevieš, ale na pozadí beží množstvo aplikácií, ktoré pravdepodobne ani nevyužívaš. Na to, aby si ich vypol, sa stačí prepnúť do Backround apps a vypnúť tie, ktoré nepoužívaš.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech
11. Aj vypínanie zaberie čas

Nakoniec tú pre teba máme tip, ako ušetriť čas rýchlejším vypínaním počítača. Tentokrát pôjde o nastavenie hodnôt v registroch. Do registrov sa dostaneš cez  vyhľadávanie Windows, kde zadáš príkaz regedit, ktorý spusti ako správca systému.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Prepni sa cez HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/ do adresára Control.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

V adresári Control otvor dvojklikom súbor WaitToKillServiceTimeout a nastav hodnotu na 2000.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Prepni sa do adresára HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop. V adresári Desktop klikni pravým tlačidlom myši na voľnú plochu a vyber položku New string value, ktorý pomenuj WayToKillAppTimeOut. Novovytvorený súbor otvor a vlož do neho hodnotu 2000.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Rovnakým spôsobom vytvor ďalší string value súbor, ktorý pomenuj HungUpTimeOut a vlož do neho hodnotu 2000.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Skontroluj, či je v adresári súbor s názvom AutoEndTasks a je v ňom hodnota 1. Ak nie, vytvor ho.

Zobraziť celú galériu (43)
Ján Pillár / FonTech

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP