banner-mi-band-2
Fitness náramky Xiaomi Mi Band si získali svetovú popularitu v?aka ich nízkej cene a mno?stvu funkcií, ktoré ponúkajú. Dve najmlad?ie generácie tohto ?týlového náramku, Xiaomi Mi Band 1S a Mi Band 2, teraz kúpi? za e?te ni??ie ceny. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

E-shop Geekbuying.com práve spustil ?peciálne z?avy na náramky Mi Band 1S, Mi Band 2, ale aj iné ?ínske inteligentné náramky ?i hodinky. Najvä??ím ?ahákom akcie sú v?ak práve spomínané dva náramky, pri?om v ponuke je ako ich ?ínska, tak aj globálna verzia. Tieto verzie sa lí?ia len minimálne a ak si zakúpite oficiálnu globálnu verziu, náramok bude zabalený do anglického balenia, získate anglický návod a oficiálnu CE certifikáciu.

Xiaomi Mi Band 2 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

xiaomi-mi-band-1s

Kúpi? Xiaomi Mi Band 1S za 11 ?
?ínska verzia

Kúpi? Xiaomi Mi Band 1S za 12 ?
Globálna verzia

Za najni??iu cenu, ktorá ?iní len 11 ?, získa? ?pi?kový náramok Xiaomi Mi Band 1S, ktorý ?a svojou funk?nou výbavou priam ?okuje. Po dizajnovej stránke je Mi Band 1S ve?mi podobný svojmu predchodcovi, pri?om najvidite?nej?ou novinkou je sníma? srdcového tepu umiestený na spodku zariadenia. Xiaomi MiBand 1S disponuje 45 mAh batériou, Bluetooth 4.0 a certifikáciou IP67. Kompatibilita je k dispozícii pre smartfóny s Androidom 4.4 a vy??ím a aj pre iPhony s iOS 7 a vy??ím. Samozrejmos?ou je opä? vynikajúco spracovaná aplikácia s mno?stvom informácií a funkcií.

xiaomi-mi-band-2-unboxing-fotky(8)

Kúpi? Xiaomi Mi Band 2 za 23 ?
?ínska verzia

Kúpi? Xiaomi Mi Band 2 za 25 ?
Globálna verzia

Na OLED displeji nového Xiaomi Mi Band 2 sa zobrazujú údaje o srdcovom tepe, ?as, vzdialenos?, kalórie, zostávajúca energia batérie a mnoho iného. Zlep?ení sa do?kala aj vnútorná výbava náramku. Hardvér náramku odteraz podporuje nový algoritmus pre krokomer, ktorý doká?e efektívne rozpozna? ?i krá?ate alebo ne?inne sedíte. Náramok ?alej podporuje hovory, textové správy, budíky, 7 odli?ných druhov pripomienok alebo upozornenie na dlhodobé sedenie. V?etky tieto detaily mô?u by? zobrazené na displeji zariadenia. Náramok tie? mô?ete pou?i? na odomknutie svojho smartfónu, vyhnete sa tak zadávaniu kódov, vzorov, ?i snímaniu odtla?kov prstov.

mi-band-2-funkcie

Xiaomi Mi Band 2 prichádza aj s novým gumeným remienkom, ktorý je ?etrný k poko?ke. Vzh?adom na to, ?e sú?as?ou náramku sa stal energeticky náro?ný displej, spolo?nos? zvä??ila kapacitu batérie a? o 55 %, ?o znamená, ?e výdr? zariadenie bude dosahova? skvelých 20 dní na jedno nabitie. Sú?as?ou zariadenia je aj certifikácia odolnosti vo?i prachu a vode IP67, tak?e náramok nebudete musie? sklada? ani po?as sprchy ?i umývania rúk.

Zobrazi? kompletnú ponuku

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
57%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.